Hallundbæk Fitness ApS CVR-nr 37574589

Status: AKTIV

Jens Grøns Vej 23 7100 Vejle

Årets resultat:
2022: -27
2021: -203
Bruttofortjeneste:
2022: -27
2021: -199
Antal ansatte:
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste -27 -199 -186 -293
Årets resultat -27 -203 -190 -297
Egenkapital I alt -995 -968 -765 -575
Status balance 94 100 235 211


Beløb i 1000 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste -27 -199 -186 -293
Personaleomkostninger - - - -
Af- og nedskrivninger 0 -4 -4 -4
Driftsresultat -27 -203 -189 -297
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger 0 0 -1 0
Resultat før skat -27 -203 -190 -297
Skat af årets resultat - - - -
Årets resultat -27 -203 -190 -297
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar - - - -
Materielle anlægsaktiver i alt - 0 4 8
Anlægsaktiver i alt 36 36 39 43
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt - - - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 4 0 10 115
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - - -
Andre tilgodehavender 55 61 186 54
Periodeafgrænsningsposter - - - -
Tilgodehavender i alt 58 61 196 168
Likvide beholdninger 0 3 - 0
Omsætningsaktiver i alt 58 64 196 168
Aktiver i alt 94 100 235 211
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 50 50 50 50
Overført resultat -1.045 -1.018 -815 -625
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - - -
Egenkapital i alt -995 -968 -765 -575
Hensættelse til udskudt skat - - - -
Hensatte forpligtelser i alt - - - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 0 107 - -
Selskabsskat - - - -
Anden gæld 5 5 80 5
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.089 1.068 1.000 786
Gældsforpligtelser i alt 1.089 1.068 1.000 786
Passiver i alt 94 100 235 211

Hallundbæk Fitness ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 931300 Fitnesscentre.

Hallundbæk Fitness ApS blev etableret den 22-03-2016 og holder til på adressen Jens Grøns Vej 23 7100 Vejle. Selskabets formål er at drive fitnesscenter, udlejning og hermed beslægtet virksomhed. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 50.000 kr.

Status: Virksomheden Hallundbæk Fitness ApS (CVR: 37574589) er AKTIV

CVR nummer

37574589

Adresse

Jens Grøns Vej 23
7100 Vejle

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

22-03-2016

Stamdata for Hallundbæk Fitness ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
VEJLE
Branchekode og branche:
931300 / 931300 Fitnesscentre
P-numre:
1021293241
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
931300 / Fitnesscentre
22-03-2016 -
Sekundær branche historik
682040 / Udlejning af erhvervsejendomme
22-03-2016 - 31-12-2020
Historik for virksomhedens navn
Hallundbæk Fitness ApS
22-03-2016 -
Historik for sekundære navne
TraYn ApS
29-11-2022 -
Adressehistorik
22-03-2016 - 06-08-2016
Erik Eriksens Vej 72
7100 Vejle
VEJLE
07-08-2016 - 06-01-2019
Jens Grøns Vej 23
7100 Vejle
VEJLE
07-01-2019 -
Jens Grøns Vej 23
7100 Vejle
VEJLE
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2016-03-23
Slut på første regnskabsperiode:
2017-06-30
Registreret kapital:
50.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--07-01
Regnskabsperiode slutter:
--06-30
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør

Relaterede virksomheder