LIDO FITNESS ApS CVR-nr 31421853

Status: AKTIV

Dæmningen 8 F 7100 Vejle

Årets resultat:
2022: -1.660
2021: -986
Bruttofortjeneste:
2022: 1.031
2021: -480
Antal ansatte:
9
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 1.031 -480 2.151 2.212
Årets resultat -1.660 -986 -26 -938
Egenkapital I alt -3.392 -1.732 -1.579 -1.552
Status balance 465 1.564 2.043 2.935


Beløb i 1000 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 1.031 -480 2.151 2.212
Personaleomkostninger -2.518 -2.142 -2.153 -2.933
Af- og nedskrivninger -118 -126 -120 -144
Driftsresultat -1.606 -2.748 -122 -866
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -27 -33 -84 -107
Resultat før skat -1.632 -945 -60 -973
Skat af årets resultat - - - -
Årets resultat -1.660 -986 -26 -938
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt 27 54 81 109
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 323 133 142 235
Materielle anlægsaktiver i alt 323 133 142 235
Anlægsaktiver i alt 350 187 223 343
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer 42 42 34 44
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 42 42 34 44
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0 45 14 8
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 1 0 1.514 1.468
Andre tilgodehavender 0 841 0 1.021
Periodeafgrænsningsposter 66 64 182 11
Tilgodehavender i alt 67 977 1.779 2.543
Likvide beholdninger 6 358 7 4
Omsætningsaktiver i alt 115 1.377 1.820 2.592
Aktiver i alt 465 1.564 2.043 2.935
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 208 208 125 125
Overført resultat -4.048 -2.389 -1.704 -1.677
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - - -
Egenkapital i alt -3.392 -1.732 -1.579 -1.552
Hensættelse til udskudt skat - - - -
Hensatte forpligtelser i alt - - - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder 187 164 237 298
Leverandører af varer og tjenesteydelser 948 1.051 237 937
Selskabsskat - - - -
Anden gæld 1.006 890 832 437
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 3.857 3.125 2.172 3.235
Gældsforpligtelser i alt 3.857 3.296 3.622 4.487
Passiver i alt 465 1.564 2.043 2.935

LIDO FITNESS ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 931300 Fitnesscentre.

LIDO FITNESS ApS blev etableret den 07-05-2008 og holder til på adressen Dæmningen 8 F 7100 Vejle. Selskabets formål er at drive fitnesscenter med café og behandling samt anden virksomhed i forbindelse hermed. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 125.000 kr.

Status: Virksomheden LIDO FITNESS ApS (CVR: 31421853) er AKTIV

CVR nummer

31421853

Adresse

Dæmningen 8 F
7100 Vejle

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

07-05-2008

Stamdata for LIDO FITNESS ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
VEJLE
Branchekode og branche:
931300 / 931300 Fitnesscentre
P-numre:
1014409986, 1015304169
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
999999 / Uoplyst
07-05-2008 - 29-06-2008
931300 / Fitnesscentre
30-06-2008 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
LIDO FITNESS ApS
07-05-2008 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
07-05-2008 - 25-09-2017
Holmekollen 9
8660 Skanderborg
HORSENS
26-09-2017 - 14-04-2021
Holmekollen 9
8660 Skanderborg
HORSENS
15-04-2021 - 17-04-2021
Torvegade 13 A 1
7100 Vejle
VEJLE
18-04-2021 - 22-05-2023
Torvegade 13 A 1
7100 Vejle
VEJLE
23-05-2023 -
Dæmningen 8 F
7100 Vejle
VEJLE
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2008-05-08
Slut på første regnskabsperiode:
2009-06-30
Registreret kapital:
125.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--07-01
Regnskabsperiode slutter:
--06-30
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af én direktør.

Relaterede virksomheder