Haslev Arkitekter ApS CVR-nr 26154960

Status: AKTIV

Egevej 20 4690 Haslev

Årets resultat:
2021: 72
2020: 525
Bruttofortjeneste:
2021: 511
2020: 1.052
Antal ansatte:
1
Direktør:
Kim Bjørn Jensen
Beløb i 1000 2021 2020 2019 2018
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 511 1.052 261 -179
Årets resultat 72 525 4 -513
Egenkapital I alt 221 379 -146 -149
Status balance 790 1.008 236 216
Beløb i 1000 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta u3 u3 u1 u1
Resultatopgørelse
Bruttofortjeneste 511 1.052 261 -179
Personaleomkostninger -396 -360 -214 -20
Af- og nedskrivninger -3 -2 - -
Driftsresultat - 690 46 -199
Andre finansielle omkostninger -18 -14 -20 -18
Resultat før skat 94 676 27 -630
Årets resultat 72 525 4 -513
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 10 13 - -
Materielle anlægsaktiver i alt 10 13 - -
Anlægsaktiver i alt 10 13 - 0
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 182 285 21 41
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 7 40 - 0
Tilgodehavender i alt 189 349 132 175
Likvide beholdninger 591 645 104 40
Omsætningsaktiver i alt 780 994 236 216
Aktiver i alt 790 1.008 236 216
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 125 125 125 125
Overført resultat 16 24 -271 -274
Foreslået udbytte for regnskabsåret 80 230 - -
Egenkapital i alt 221 379 -146 -149
Hensættelse til udskudt skat 2 0 - -
Hensatte forpligtelser i alt 2 0 - -
Gældsforpligtelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser 10 10 10 10
Selskabsskat 20 40 - -
Anden gæld 161 220 36 41
Anden gæld 161 220 36 41
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 567 628 381 365
Gældsforpligtelser i alt 567 628 381 365
Passiver i alt 790 1.008 236 216
DDD

Haslev Arkitekter ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 711100 Arkitektvirksomhed.

Haslev Arkitekter ApS blev etableret den 04-07-2001 og holder til på adressen Egevej 20 4690 Haslev. Selskabets formål er at eje aktier og anparter i andre selskaber samt investeringsvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed. Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 125.000 kr.

Status: Virksomheden Haslev Arkitekter ApS (CVR: 26154960) er AKTIV

CVR nummer

26154960

Adresse

Egevej 20
4690 Haslev

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

04-07-2001

Stamdata for Haslev Arkitekter ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
FAXE
Branchekode og branche:
711100 / 711100 Arkitektvirksomhed
P-numre:
1008575602, 1024221608
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
980000 / Uoplyst
04-07-2001 - 30-12-2007
642020 / Ikke-finansielle holdingselskaber
31-12-2007 - 30-10-2018
711100 / Arkitektvirksomhed
31-10-2018 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
KIM BJØRN HOLDING ApS
04-07-2001 - 30-10-2018
Haslev Arkitekter ApS
31-10-2018 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
04-07-2001 - 27-03-2016
Frederiksberg Alle 15
1820 Frederiksberg C
FREDERIKSBERG
28-03-2016 - 24-11-2018
Frederiksberg Alle 17 3
1820 Frederiksberg C
FREDERIKSBERG
25-11-2018 - 15-12-2018
Frederiksberg Alle 17 3
1820 Frederiksberg C
FREDERIKSBERG
16-12-2018 -
Egevej 20
4690 Haslev
FAXE
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2001-07-05
Slut på første regnskabsperiode:
2001-12-31
Registreret kapital:
125.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af direktionen.
Ledelse
DIREKTØR 04-07-2001 -
Ejerforhold

Relaterede virksomheder