HM El-Service ApS CVR-nr 37758787

Status: AKTIV

Ågade Syd 78 8620 Kjellerup

Årets resultat:
2022: 1
2021: 2
Bruttofortjeneste:
2022: 398
2021: 389
Antal ansatte:
1
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 398 389 407 418
Årets resultat 1 2 25 23
Egenkapital I alt 113 112 110 86
Status balance 327 281 302 268


Beløb i 1000 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 398 389 407 418
Personaleomkostninger -358 -350 -365 -382
Af- og nedskrivninger -35 -35 -15 -5
Driftsresultat 4 4 27 31
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -1 -1 -1 -1
Resultat før skat 4 3 25 31
Skat af årets resultat -3 -2 -1 -8
Årets resultat 1 2 25 23
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 48 72 67 10
Materielle anlægsaktiver i alt 48 72 67 10
Anlægsaktiver i alt 48 72 67 10
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 72 65 25 25
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 25 46 84 29
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - - -
Andre tilgodehavender - - - -
Periodeafgrænsningsposter 2 2 7 11
Tilgodehavender i alt 148 143 189 91
Likvide beholdninger 58 0 21 142
Omsætningsaktiver i alt 279 208 235 258
Aktiver i alt 327 281 302 268
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 50 50 50 50
Overført resultat 63 62 60 36
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - - -
Egenkapital i alt 113 112 110 86
Hensættelse til udskudt skat - - - -
Hensatte forpligtelser i alt - - - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 118 76 87 86
Selskabsskat 5 2 11 9
Anden gæld 90 88 94 87
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 214 168 191 183
Gældsforpligtelser i alt 214 168 191 183
Passiver i alt 327 281 302 268

HM El-Service ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 432100 El-installation.

HM El-Service ApS blev etableret den 29-05-2016 og holder til på adressen Ågade Syd 78 8620 Kjellerup. Selskabets formål er at drive el-installatørforretning og dermed i forbindelse stående virksomhed. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 50.000 kr.

Status: Virksomheden HM El-Service ApS (CVR: 37758787) er AKTIV

CVR nummer

37758787

Adresse

Ågade Syd 78
8620 Kjellerup

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

29-05-2016

Stamdata for HM El-Service ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
SILKEBORG
Branchekode og branche:
432100 / 432100 El-installation
P-numre:
1021463929
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
432100 / El-installation
29-05-2016 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
HM El-Service ApS
29-05-2016 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
29-05-2016 - 29-05-2018
Ågade 78
8620 Kjellerup
SILKEBORG
30-05-2018 - 30-09-2018
Ågade Syd 78
8620 Kjellerup
SILKEBORG
01-10-2018 -
Ågade Syd 78
8620 Kjellerup
SILKEBORG
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2016-05-30
Slut på første regnskabsperiode:
2017-06-30
Registreret kapital:
50.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--07-01
Regnskabsperiode slutter:
--06-30
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Virksomheden tegnes af en direktør.

Relaterede virksomheder