A/S BIRGER BRØDLØS ELEKTROINSTALLATØR CVR-nr 28979983

Status: AKTIV

Højgårdsvej 24, Thorning 8620 Kjellerup

Årets resultat:
2022: 299
2021: 492
Bruttofortjeneste:
2022: 3.781
2021: 3.316
Antal ansatte:
7
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 3.781 3.316 2.892 3.145
Årets resultat 299 492 382 462
Egenkapital I alt 1.743 1.744 1.552 1.470
Status balance 3.291 3.363 3.507 3.034


Beløb i 1000 2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 3.781 3.316 2.892 3.145
Personaleomkostninger -3.326 -2.607 -2.333 -2.478
Af- og nedskrivninger -59 -67 -59 -60
Driftsresultat 396 642 500 606
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger - - - -
Resultat før skat 385 629 491 593
Skat af årets resultat - - - -
Årets resultat 299 492 382 462
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger 716 736 755 776
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 95 66 63 101
Materielle anlægsaktiver i alt 811 802 818 877
Anlægsaktiver i alt 826 817 833 892
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer 467 476 483 470
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 467 476 483 470
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 792 786 887 852
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - - -
Andre tilgodehavender 24 327 60 3
Periodeafgrænsningsposter 53 53 60 62
Tilgodehavender i alt 1.354 1.622 1.297 1.090
Likvide beholdninger 645 447 894 582
Omsætningsaktiver i alt 2.466 2.546 2.674 2.142
Aktiver i alt 3.291 3.363 3.507 3.034
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 500 500 500 500
Overført resultat 1.043 944 752 670
Foreslået udbytte for regnskabsåret 200 300 300 300
Egenkapital i alt 1.743 1.744 1.552 1.470
Hensættelse til udskudt skat 25 22 24 25
Hensatte forpligtelser i alt 25 22 24 25
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - 0 25
Leverandører af varer og tjenesteydelser 368 412 414 304
Selskabsskat 52 119 79 81
Anden gæld 894 816 1.147 798
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.353 1.389 1.686 1.251
Gældsforpligtelser i alt 1.523 1.597 1.931 1.539
Passiver i alt 3.291 3.363 3.507 3.034

A/S BIRGER BRØDLØS ELEKTROINSTALLATØR er en virksomhed af typen Aktieselskab (A/S) med virksomhedstypekoden 60 i branchen 432100 El-installation.

A/S BIRGER BRØDLØS ELEKTROINSTALLATØR blev etableret den 29-08-2005 og holder til på adressen Højgårdsvej 24, Thorning 8620 Kjellerup. Selskabets formål er: Installationsvirksomhed, handel, service og anden dermed beslægtet virksomhed. Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 500.000 kr.

Status: Virksomheden A/S BIRGER BRØDLØS ELEKTROINSTALLATØR (CVR: 28979983) er AKTIV


CVR nummer

28979983

Adresse

Højgårdsvej 24, Thorning
8620 Kjellerup

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

29-08-2005

Stamdata for A/S BIRGER BRØDLØS ELEKTROINSTALLATØR

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
A/S
Område:
Branchekode og branche:
432100 / 432100 El-installation
P-numre:
1011655498, 1000890204
Sekundære brancher:
475400 / Detailhandel med elektriske husholdningsapparater
Hoved-branche historik
980000 / Uoplyst
29-08-2005 - 29-09-2005
453100 / El-installation
30-09-2005 - 30-12-2007
432100 / El-installation
31-12-2007 -
Sekundær branche historik
524510 / Detailhandel med elektriske husholdningsmaskiner og -apparater
30-09-2005 - 29-12-2007
475400 / Detailhandel med elektriske husholdningsapparater
01-01-2008 -
Historik for virksomhedens navn
A/S BIRGER BRØDLØS ELEKTROINSTALLATØR
29-08-2005 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
29-08-2005 - 30-12-2006
Højgårdsvej 24
8620 Kjellerup
KJELLERUP
31-12-2006 -
Højgårdsvej 24
8620 Kjellerup
SILKEBORG
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2005-08-30
Slut på første regnskabsperiode:
2006-09-30
Registreret kapital:
500.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--10-01
Regnskabsperiode slutter:
--09-30
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af direktørerne i forening.

Relaterede virksomheder