Hotel Ansgar af 15.6.2019 ApS CVR-nr 33859155

Status: AKTIV

Skolegade 36 6700 Esbjerg

Årets resultat:
2022: 1.477
2021: 501
Bruttofortjeneste:
2022: 6.125
2021: 4.495
Antal ansatte:
10
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 6.125 4.495 3.786 2.527
Årets resultat 1.477 501 77 79
Egenkapital I alt 3.499 2.022 1.520 1.443
Status balance 9.237 7.345 4.978 3.208


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 6.125 4.495 3.786 2.527
Personaleomkostninger -4.105 -3.729 -3.581 -2.397
Af- og nedskrivninger -158 -129 -101 -22
Driftsresultat 1.863 637 104 108
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger - - - -
Resultat før skat 1.891 643 99 101
Skat af årets resultat - - - -
Årets resultat 1.477 501 77 79
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 507 271 331 357
Materielle anlægsaktiver i alt 1.143 936 813 566
Anlægsaktiver i alt 1.143 936 813 566
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer 46 29 28 20
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 46 29 28 20
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 303 302 205 212
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 7.615 4.795 3.214 1.521
Andre tilgodehavender 40 600 38 201
Periodeafgrænsningsposter - - - -
Tilgodehavender i alt 7.971 6.195 4.095 2.613
Likvide beholdninger 77 184 41 9
Omsætningsaktiver i alt 8.094 6.409 4.165 2.642
Aktiver i alt 9.237 7.345 4.978 3.208
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 1.080 1.080 1.080 1.080
Overført resultat 2.419 942 440 363
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - - -
Egenkapital i alt 3.499 2.022 1.520 1.443
Hensættelse til udskudt skat - - - -
Hensatte forpligtelser i alt - - - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder 7 33 6 3
Leverandører af varer og tjenesteydelser 848 396 353 469
Selskabsskat - - - -
Anden gæld - - - -
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 5.609 5.036 3.333 1.741
Gældsforpligtelser i alt 5.738 5.323 3.458 1.765
Passiver i alt 9.237 7.345 4.978 3.208

Hotel Ansgar af 15.6.2019 ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 551010 Hoteller.

Hotel Ansgar af 15.6.2019 ApS blev etableret den 17-07-2011 og holder til på adressen Skolegade 36 6700 Esbjerg. Selskabets formål er at drive Hotel Frederik II samt investere i faste ejendomme og værdipapirer. Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 80.000 kr.

Status: Virksomheden Hotel Ansgar af 15.6.2019 ApS (CVR: 33859155) er AKTIV


CVR nummer

33859155

Adresse

Skolegade 36
6700 Esbjerg

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

17-07-2011

Stamdata for Hotel Ansgar af 15.6.2019 ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
551010 / 551010 Hoteller
P-numre:
1017005991
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
999999 / Uoplyst
17-07-2011 - 30-08-2011
551010 / Hoteller
31-08-2011 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
HOTEL FREDERIK D. II ApS
17-07-2011 - 19-05-2019
Hotel Ansgar af 15.6.2019 ApS
20-05-2019 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
17-07-2011 - 21-05-2019
Idagårdsvej 3
4200 Slagelse
SLAGELSE
22-05-2019 -
Skolegade 36
6700 Esbjerg
ESBJERG
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2011-07-18
Slut på første regnskabsperiode:
2011-12-31
Registreret kapital:
80.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand alene, af 2 medlemmer af bestyrelsen i forning eller af en direktør alene.

Relaterede virksomheder