INCA adm. ApS CVR-nr 38833308

Status: AKTIV

Hospitalsgade 10 8900 Randers C

Årets resultat:
2022: 13
2021: 16
Bruttofortjeneste:
2022: 298
2021: 355
Antal ansatte:
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning 760 950 329 0
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 298 355 100 0
Årets resultat 13 16 6 0
Egenkapital I alt 85 72 56 100
Status balance 360 240 274 100


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning 760 950 329 0
Bruttofortjeneste 298 355 100 0
Personaleomkostninger - - - 0
Af- og nedskrivninger -48 -53 - 0
Driftsresultat 20 31 8 0
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -3 -11 -1 -
Resultat før skat 16 21 8 0
Skat af årets resultat - - - -
Årets resultat 13 16 6 0
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 43 87 130 -
Materielle anlægsaktiver i alt 43 91 130 -
Anlægsaktiver i alt 43 91 130 -
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt - - - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 84 23 92 -
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - - -
Andre tilgodehavender 42 23 27 -
Periodeafgrænsningsposter - - - -
Tilgodehavender i alt 315 129 119 -
Likvide beholdninger 2 20 25 0
Omsætningsaktiver i alt 317 149 144 100
Aktiver i alt 360 240 274 100
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 50 50 50 50
Overført resultat 35 22 6 50
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - - -
Egenkapital i alt 85 72 56 100
Hensættelse til udskudt skat - - - -
Hensatte forpligtelser i alt 0 19 19 -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 209 87 57 -
Selskabsskat 4 6 2 -
Anden gæld - 17 19 -
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 275 149 199 -
Gældsforpligtelser i alt 275 149 199 -
Passiver i alt 360 240 274 100

INCA adm. ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 692000 Bogføring og revision; skatterådgivning.

INCA adm. ApS blev etableret den 31-07-2017 og holder til på adressen Hospitalsgade 10 8900 Randers C. Selskabets formål er at drive produktions-, handels-, service-, finansierings- og investeringsvirksomhed. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 50.000 kr.

Status: Virksomheden INCA adm. ApS (CVR: 38833308) er AKTIV


CVR nummer

38833308

Adresse

Hospitalsgade 10
8900 Randers C

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

31-07-2017

Stamdata for INCA adm. ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
692000 / 692000 Bogføring og revision; skatterådgivning
P-numre:
1022721948
Sekundære brancher:
683210 / Administration af fast ejendom på kontraktbasis
Hoved-branche historik
642020 / Ikke-finansielle holdingselskaber
31-07-2017 - 20-08-2019
467310 / Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer
21-08-2019 - 18-07-2020
692000 / Bogføring og revision: skatterådgivning
19-07-2020 -
Sekundær branche historik
683210 / Administration af fast ejendom på kontraktbasis
31-12-2023 -
Historik for virksomhedens navn
SK Land ApS
31-07-2017 - 20-08-2019
INCA Portsystemer ApS
21-08-2019 - 29-12-2019
INCA adm. ApS
30-12-2019 -
Historik for sekundære navne
INCA Porte ApS
21-08-2019 - 26-03-2020
Adressehistorik
31-07-2017 - 04-11-2018
Fænøsund Park 13 1
5500 Middelfart
MIDDELFART
05-11-2018 - 20-08-2019
Fænøsund Park 13 1
5500 Middelfart
MIDDELFART
21-08-2019 - 26-03-2020
Messingvej 36 A
8940 Randers SV
RANDERS
27-03-2020 - 30-04-2020
Verdisvej 8
8920 Randers NV
RANDERS
01-05-2020 - 25-10-2020
Viborgvej 102
8920 Randers NV
RANDERS
26-10-2020 - 18-06-2022
Haraldsvej 60
8960 Randers SØ
RANDERS
19-06-2022 - 27-06-2022
Hospitalsgade 10 1
8900 Randers C
RANDERS
28-06-2022 -
Hospitalsgade 10
8900 Randers C
RANDERS
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2017-08-01
Slut på første regnskabsperiode:
2018-12-31
Registreret kapital:
50.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af selskabets samlede direktion.

Relaterede virksomheder