JEBA ApS CVR-nr 35832033

Status: AKTIV

St. Voldgade 10 8900 Randers C

Årets resultat:
2022: 24
2021: 381
Bruttofortjeneste:
2022: 3.375
2021: 2.732
Antal ansatte:
6
Direktør:
Lasse Larsen Brander
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 3.375 2.732 2.462 2.601
Årets resultat 24 381 538 345
Egenkapital I alt 2.044 2.020 1.639 1.154
Status balance 3.672 5.393 3.755 2.741
Beløb i 1000 2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 3.375 2.732 2.462 2.601
Personaleomkostninger -2.775 -2.100 -1.984 -2.142
Af- og nedskrivninger -221 -104 -29 -19
Driftsresultat 379 529 449 440
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder -163 13 8 0
Andre finansielle omkostninger -61 -37 -8 -17
Resultat før skat 97 501 650 444
Skat af årets resultat -72 -120 -112 -99
Årets resultat 24 381 538 345
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger 0 965 - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 353 244 68 87
Materielle anlægsaktiver i alt 1.104 1.694 167 125
Anlægsaktiver i alt 1.307 2.067 663 546
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt - - - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 779 924 344 494
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 0 1.140 655 473
Andre tilgodehavender 1.474 438 252 0
Periodeafgrænsningsposter 84 42 34 94
Tilgodehavender i alt 2.346 2.562 1.285 1.066
Likvide beholdninger 0 742 1.698 1.040
Omsætningsaktiver i alt 2.365 3.326 3.092 2.195
Aktiver i alt 3.672 5.393 3.755 2.741
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 50 50 50 50
Overført resultat 1.847 1.823 1.442 1.104
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - - -
Egenkapital i alt 2.044 2.020 1.639 1.154
Hensættelse til udskudt skat 0 38 29 48
Hensatte forpligtelser i alt 0 38 29 48
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 211 62 87 408
Selskabsskat - 0 131 0
Anden gæld 1.278 2.241 1.737 984
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.497 2.574 1.961 1.519
Gældsforpligtelser i alt 1.627 3.334 2.087 1.538
Passiver i alt 3.672 5.393 3.755 2.741
DDD

JEBA ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 692000 Bogføring og revision; skatterådgivning.

JEBA ApS blev etableret den 14-04-2014 og holder til på adressen St. Voldgade 10 8900 Randers C. Selskabets formål er administration af fast ejendom og anden virksomhed beslægtet hermed. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 50.000 kr.

Status: Virksomheden JEBA ApS (CVR: 35832033) er AKTIV

CVR nummer

35832033

Adresse

St. Voldgade 10
8900 Randers C

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

14-04-2014

Stamdata for JEBA ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
RANDERS
Branchekode og branche:
692000 / 692000 Bogføring og revision; skatterådgivning
P-numre:
1019312263
Sekundære brancher:
702200 / Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 683210 / Administration af fast ejendom på kontraktbasis
Hoved-branche historik
999999 / Uoplyst
14-04-2014 - 14-04-2014
683210 / Administration af fast ejendom på kontraktbasis
15-04-2014 - 25-07-2016
692000 / Bogføring og revision: skatterådgivning
26-07-2016 -
Sekundær branche historik
702200 / Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse
26-07-2016 -
683210 / Administration af fast ejendom på kontraktbasis
26-07-2016 -
Historik for virksomhedens navn
JYSK EJENDOMS- & BOLIG ADMINISTRATION ApS
14-04-2014 - 02-09-2014
JYSK ERHVERVS & BOLIG ADMINISTRATION ApS
03-09-2014 - 07-07-2020
JEBA ApS
08-07-2020 -
Historik for sekundære navne
J.E.B.A. ApS
14-04-2014 -
JYSK EJENDOMS & BOLIG ADMINISTRATION ApS
14-04-2014 -
3. JEBA Økonomi og Regnskab ApS
24-07-2020 -
4. JEBA Finance Management ApS
24-07-2020 -
5. Jysk Erhvervs & Bolig Administration ApS
24-07-2020 -
Adressehistorik
14-04-2014 - 09-09-2014
Æblevænget 21
4700 Næstved
NÆSTVED
10-09-2014 - 17-11-2015
Lille Voldgade 9 1
8900 Randers C
RANDERS
18-11-2015 - 12-12-2020
Falbe Hansens Vej 3 3
8920 Randers NV
RANDERS
13-12-2020 -
St. Voldgade 10
8900 Randers C
RANDERS
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2014-04-15
Slut på første regnskabsperiode:
2015-09-30
Registreret kapital:
50.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--10-01
Regnskabsperiode slutter:
--09-30
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør.
Ledelse
DIREKTØR 03-09-2014 -
Ejerforhold

Relaterede virksomheder