FysioDanmark Vejle Fitness ApS CVR-nr 36478721

Status: AKTIV

Sjællandsgade 23 A 7100 Vejle

Årets resultat:
2022: -1
2021: -266
Bruttofortjeneste:
2022: -38
2021: -168
Antal ansatte:
1
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste -38 -168 101 404
Årets resultat -1 -266 -14 74
Egenkapital I alt 49 -919 -653 -639
Status balance 388 39 18 13


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste -38 -168 101 404
Personaleomkostninger -142 -93 -108 -318
Af- og nedskrivninger - - - 0
Driftsresultat -180 -261 -7 86
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -5 -5 -7 -9
Resultat før skat -184 -266 -14 77
Skat af årets resultat 183 - 0 -3
Årets resultat -1 -266 -14 74
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar - - - -
Materielle anlægsaktiver i alt - - - -
Anlægsaktiver i alt - - - 0
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt - - - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser - 0 8 9
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 193 - - -
Andre tilgodehavender 5 36 1 0
Periodeafgrænsningsposter 2 2 6 0
Tilgodehavender i alt 383 38 14 9
Likvide beholdninger 5 1 4 4
Omsætningsaktiver i alt 388 39 18 13
Aktiver i alt 388 39 18 13
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 50 50 50 50
Overført resultat -1 -969 -703 -689
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - - -
Egenkapital i alt 49 -919 -653 -639
Hensættelse til udskudt skat - - - -
Hensatte forpligtelser i alt - - - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 0 1 0 7
Selskabsskat - - - -
Anden gæld 73 63 67 92
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 339 958 671 652
Gældsforpligtelser i alt 339 958 671 652
Passiver i alt 388 39 18 13

FysioDanmark Vejle Fitness ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 931300 Fitnesscentre.

FysioDanmark Vejle Fitness ApS blev etableret den 05-01-2015 og holder til på adressen Sjællandsgade 23 A 7100 Vejle. Selskabets formål er at drive fitnesscenter og dermed beslægtet virksomhed. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 50.000 kr.

Status: Virksomheden FysioDanmark Vejle Fitness ApS (CVR: 36478721) er AKTIV


CVR nummer

36478721

Adresse

Sjællandsgade 23 A
7100 Vejle

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

05-01-2015

Stamdata for FysioDanmark Vejle Fitness ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
931300 / 931300 Fitnesscentre
P-numre:
1020110887, 1020025995
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
999999 / Uoplyst
05-01-2015 - 28-01-2015
931300 / Fitnesscentre
29-01-2015 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
FIT OG SUND VEJLE ApS
05-01-2015 - 27-02-2019
FysioDanmark Vejle Fitness ApS
28-02-2019 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
05-01-2015 - 15-03-2017
Grønlandsvej 5 2
8700 Horsens
HORSENS
16-03-2017 - 11-11-2018
Grønlandsvej 5 2
8700 Horsens
HORSENS
12-11-2018 - 27-02-2019
Grønlandsvej 5 2
8700 Horsens
HORSENS
28-02-2019 -
Sjællandsgade 23 A
7100 Vejle
VEJLE
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2015-01-06
Slut på første regnskabsperiode:
2015-12-31
Registreret kapital:
50.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af den samlede direktion.

Relaterede virksomheder