FysioDanmark Vejle Fitness ApS CVR-nr 36478721

Status: AKTIV

Sjællandsgade 23 A 7100 Vejle

Årets resultat:
2021: -266
2020: -14
Bruttofortjeneste:
2021: -168
2020: 101
Antal ansatte:
1
Direktør:
Kristoffer Davey Dalsgaard
Beløb i 1000 2021 2020 2019 2018
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste -168 101 404 199
Årets resultat -266 -14 74 -371
Egenkapital I alt -919 -653 -639 -714
Status balance 39 18 13 412
Beløb i 1000 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste -168 101 404 199
Personaleomkostninger -93 -108 -318 -550
Af- og nedskrivninger - - 0 -6
Driftsresultat -261 -7 86 -358
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -5 -7 -9 -16
Resultat før skat -266 -14 77 -374
Skat af årets resultat - 0 -3 -
Årets resultat -266 -14 74 -371
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar - - - 0
Materielle anlægsaktiver i alt - - - 0
Anlægsaktiver i alt - - 0 245
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - 0
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt - - - 0
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0 8 9 28
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - - -
Andre tilgodehavender 36 1 0 15
Periodeafgrænsningsposter 2 6 0 84
Tilgodehavender i alt 38 14 9 130
Likvide beholdninger 1 4 4 37
Omsætningsaktiver i alt 39 18 13 167
Aktiver i alt 39 18 13 412
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 50 50 50 50
Overført resultat -969 -703 -689 -764
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - - -
Egenkapital i alt -919 -653 -639 -714
Hensættelse til udskudt skat - - - -
Hensatte forpligtelser i alt - - - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 1 0 7 284
Selskabsskat - - - -
Anden gæld 63 67 92 582
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 958 671 652 1.125
Gældsforpligtelser i alt 958 671 652 1.125
Passiver i alt 39 18 13 412
DDD

FysioDanmark Vejle Fitness ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 931300 Fitnesscentre.

FysioDanmark Vejle Fitness ApS blev etableret den 05-01-2015 og holder til på adressen Sjællandsgade 23 A 7100 Vejle. Selskabets formål er at drive fitnesscenter og dermed beslægtet virksomhed. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 50.000 kr.

Status: Virksomheden FysioDanmark Vejle Fitness ApS (CVR: 36478721) er AKTIV

CVR nummer

36478721

Adresse

Sjællandsgade 23 A
7100 Vejle

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

05-01-2015

Stamdata for FysioDanmark Vejle Fitness ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
VEJLE
Branchekode og branche:
931300 / 931300 Fitnesscentre
P-numre:
1020110887, 1020025995
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
999999 / Uoplyst
05-01-2015 - 28-01-2015
931300 / Fitnesscentre
29-01-2015 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
FIT OG SUND VEJLE ApS
05-01-2015 - 27-02-2019
FysioDanmark Vejle Fitness ApS
28-02-2019 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
05-01-2015 - 15-03-2017
Grønlandsvej 5 2
8700 Horsens
HORSENS
16-03-2017 - 11-11-2018
Grønlandsvej 5 2
8700 Horsens
HORSENS
12-11-2018 - 27-02-2019
Grønlandsvej 5 2
8700 Horsens
HORSENS
28-02-2019 -
Sjællandsgade 23 A
7100 Vejle
VEJLE
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2015-01-06
Slut på første regnskabsperiode:
2015-12-31
Registreret kapital:
50.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af den samlede direktion.
Ledelse
DIREKTØR 28-02-2019 -
Ejerforhold

Relaterede virksomheder