Nørgaard Frisørforretning ApS CVR-nr 37678589

Status: AKTIV

Baunegårdsvej 3 2820 Gentofte

Årets resultat:
2021: 32
2020: 71
Bruttofortjeneste:
2021: 667
2020: 663
Antal ansatte:
1
Beløb i 1000 2021 2020 2019 2018
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 667 663 574 464
Årets resultat 32 71 58 -41
Egenkapital I alt 253 334 263 205
Status balance 702 747 607 565
Beløb i 1000 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta u1 u1 u1 DKK
Resultatopgørelse
Bruttofortjeneste 667 663 574 464
Personaleomkostninger -603 -551 -475 -497
Af- og nedskrivninger -18 -18 -24 -20
Driftsresultat - 94 75 -53
Andre finansielle omkostninger -5 -3 0 -
Resultat før skat 41 91 75 -53
Årets resultat 32 71 58 -41
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 0 0 0 7
Materielle anlægsaktiver i alt 37 55 72 -
Anlægsaktiver i alt 83 100 118 53
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger i alt 57 62 60 -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 112 86 87 81
Andre tilgodehavender - 0 11 -
Periodeafgrænsningsposter 15 14 1 14
Tilgodehavender i alt 127 102 113 -
Likvide beholdninger 436 483 316 304
Omsætningsaktiver i alt 620 647 490 512
Aktiver i alt 702 747 607 565
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 50 50 1 1
Overført resultat 133 171 213 155
Foreslået udbytte for regnskabsåret 70 113 - -
Egenkapital i alt 253 334 263 205
Hensættelse til udskudt skat 0 - - 0
Hensatte forpligtelser i alt 0 - - 0
Gældsforpligtelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser 21 2 30 19
Selskabsskat 6 7 - 0
Anden gæld 391 404 314 331
Anden gæld 391 404 314 331
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 449 413 344 360
Gældsforpligtelser i alt 449 413 344 -
Passiver i alt 702 747 607 565
DDD

Nørgaard Frisørforretning ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 960210 Frisørsaloner.

Nørgaard Frisørforretning ApS blev etableret den 11-05-2016 og holder til på adressen Baunegårdsvej 3 2820 Gentofte. Selskabets formål er administration af frisørsalon, hårbehandling, klipning, salg hårprodukter af samt tjenesteydelser relateret hertil. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 1.000 kr.

Status: Virksomheden Nørgaard Frisørforretning ApS (CVR: 37678589) er AKTIV

CVR nummer

37678589

Adresse

Baunegårdsvej 3
2820 Gentofte

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

11-05-2016

Stamdata for Nørgaard Frisørforretning ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
GENTOFTE
Branchekode og branche:
960210 / 960210 Frisørsaloner
P-numre:
1021412267
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
960210 / Frisørsaloner
11-05-2016 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
Nørgaard Frisørforretning IVS
11-05-2016 - 24-02-2020
Nørgaard Frisørforretning ApS
25-02-2020 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
11-05-2016 -
Baunegårdsvej 3
2820 Gentofte
GENTOFTE
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2016-05-12
Slut på første regnskabsperiode:
2016-12-31
Registreret kapital:
1.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af én direktør
Ledelse
ADM. DIR. 11-05-2016 -
Ejerforhold

Relaterede virksomheder