Nymann VVS og gasservice ApS CVR-nr 38280015

Status: AKTIV

Finlandsgade 35 4690 Haslev

Årets resultat:
2021: 1.478
2020: 1.815
Bruttofortjeneste:
2021: 3.356
2020: 3.700
Antal ansatte:
2
Direktør:
Allan Nymann Lund
Beløb i 1000 2021 2020 2019 2018
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 3.356 3.700 3.167 3.116
Årets resultat 1.478 1.815 1.521 1.363
Egenkapital I alt 2.909 3.032 2.517 1.496
Status balance 3.714 4.357 3.350 2.299
Beløb i 1000 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta u3 u3 u3 u3
Resultatopgørelse
Bruttofortjeneste 3.356 3.700 3.167 3.116
Personaleomkostninger -1.393 -1.319 -1.151 -1.320
Af- og nedskrivninger -22 -41 -50 -42
Driftsresultat 1.940 2.341 1.966 1.753
Andre finansielle omkostninger -39 -16 -11 -4
Resultat før skat 1.901 2.328 1.955 1.749
Årets resultat 1.478 1.815 1.521 1.363
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 31 12 43 82
Materielle anlægsaktiver i alt 48 40 81 130
Anlægsaktiver i alt 78 70 111 160
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger i alt 200 150 70 75
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 499 576 563 418
Andre tilgodehavender 11 102 2 4
Periodeafgrænsningsposter 38 64 88 26
Tilgodehavender i alt 1.168 1.398 853 603
Likvide beholdninger 2.267 2.739 2.316 1.460
Omsætningsaktiver i alt 3.635 4.287 3.240 2.139
Aktiver i alt 3.714 4.357 3.350 2.299
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 50 50 50 50
Overført resultat 1.659 1.382 1.167 946
Foreslået udbytte for regnskabsåret 1.200 1.600 1.300 500
Egenkapital i alt 2.909 3.032 2.517 1.496
Hensættelse til udskudt skat - - 0 2
Hensatte forpligtelser i alt - - 0 2
Gældsforpligtelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser 221 206 361 181
Selskabsskat 0 398 49 90
Anden gæld 572 718 421 528
Anden gæld 572 718 421 528
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 804 1.325 833 801
Gældsforpligtelser i alt 804 1.325 833 801
Passiver i alt 3.714 4.357 3.350 2.299
DDD

Nymann VVS og gasservice ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 432200 VVS- og blikkenslagerforretninger.

Nymann VVS og gasservice ApS blev etableret den 16-12-2016 og holder til på adressen Finlandsgade 35 4690 Haslev. Selskabets formål er at udøve VVS og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 50.000 kr.

Status: Virksomheden Nymann VVS og gasservice ApS (CVR: 38280015) er AKTIV

CVR nummer

38280015

Adresse

Finlandsgade 35
4690 Haslev

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

16-12-2016

Stamdata for Nymann VVS og gasservice ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
FAXE
Branchekode og branche:
432200 / 432200 VVS- og blikkenslagerforretninger
P-numre:
1022034274
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
432200 / VVS- og blikkenslagerforretninger
16-12-2016 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
Nymann VVS og gasservice ApS
16-12-2016 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
16-12-2016 -
Finlandsgade 35
4690 Haslev
FAXE
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2016-12-17
Slut på første regnskabsperiode:
2017-12-31
Registreret kapital:
50.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af direktionen
Ledelse
DIREKTØR 16-12-2016 -
ADM. DIR. 16-12-2016 -
Ejerforhold

Relaterede virksomheder