PHM-Varmeteknik ApS CVR-nr 40656928

Status: AKTIV

Åvænget 6, Dalby 4690 Haslev

Årets resultat:
2021: 342
2020: 246
Bruttofortjeneste:
2021: 801
2020: 656
Antal ansatte:
1
Direktør:
Peter Henrik Madsen
Beløb i 1000 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 801 656 202
Årets resultat 342 246 68
Egenkapital I alt 584 354 108
Status balance 911 644 205
Beløb i 1000 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK u3 u3
Resultatopgørelse
Bruttofortjeneste 801 656 202
Personaleomkostninger -342 -327 -113
Af- og nedskrivninger -10 -10 -
Driftsresultat 448 318 89
Andre finansielle omkostninger - -3 0
Resultat før skat 437 316 89
Årets resultat 342 246 68
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 189 200 -
Materielle anlægsaktiver i alt 189 200 -
Anlægsaktiver i alt 196 200 -
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 66 68 50
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 263 4 4
Periodeafgrænsningsposter - 5 15
Tilgodehavender i alt 329 77 69
Likvide beholdninger 386 368 136
Omsætningsaktiver i alt 715 445 205
Aktiver i alt 911 644 205
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 40 40 40
Overført resultat 431 64 68
Foreslået udbytte for regnskabsåret 113 250 -
Egenkapital i alt 584 354 108
Hensættelse til udskudt skat - 9 -
Hensatte forpligtelser i alt 9 9 -
Gældsforpligtelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser 31 13 11
Anden gæld 189 89 48
Anden gæld 189 89 48
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 245 187 97
Gældsforpligtelser i alt 318 280 97
Passiver i alt 911 644 205
DDD

PHM-Varmeteknik ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 432200 VVS- og blikkenslagerforretninger.

PHM-Varmeteknik ApS blev etableret den 10-07-2019 og holder til på adressen Åvænget 6, Dalby 4690 Haslev. Selskabets formål er at drive VVS-virksomhed og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.

Status: Virksomheden PHM-Varmeteknik ApS (CVR: 40656928) er AKTIV

CVR nummer

40656928

Adresse

Åvænget 6, Dalby
4690 Haslev

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

10-07-2019

Stamdata for PHM-Varmeteknik ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
FAXE
Branchekode og branche:
432200 / 432200 VVS- og blikkenslagerforretninger
P-numre:
1024869462
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
432200 / VVS- og blikkenslagerforretninger
10-07-2019 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
PHM-Varmeteknik ApS
10-07-2019 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
10-07-2019 -
Åvænget 6
4690 Haslev
FAXE
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2019-07-11
Slut på første regnskabsperiode:
2019-12-31
Registreret kapital:
40.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af 1 direktør.
Ledelse
DIREKTØR 10-07-2019 -
Ejerforhold

Relaterede virksomheder