SKANDINAVISK MAD- OG DRIKKEVARESELSKAB ApS CVR-nr 31349214

Status: AKTIV

Plantagevej 6 2820 Gentofte

Årets resultat:
2021: 1.025
2020: 234
Bruttofortjeneste:
2021: 4.076
2020: 2.288
Antal ansatte:
Direktør:
Jes Daa Funder-Mikkelsen
Beløb i 1000 2021 2020 2019 2018
Nettoomsætning - - 5.202 5.371
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 4.076 2.288 2.209 2.369
Årets resultat 1.025 234 158 295
Egenkapital I alt 1.629 603 369 211
Status balance 3.423 2.307 1.322 1.342
Beløb i 1000 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta u0 u0 u0 u0
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - 5.202 5.371
Bruttofortjeneste 4.076 2.288 2.209 2.369
Personaleomkostninger -2.703 -2.068 -2.001 -2.066
Af- og nedskrivninger -45 41 -2 -8
Driftsresultat 1.328 261 206 295
Resultat før skat 1.312 263 206 295
Årets resultat 1.025 234 158 295
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 179 86 22 110
Materielle anlægsaktiver i alt 179 86 22 110
Anlægsaktiver i alt 277 315 247 311
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger i alt 100 48 71 76
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 39 0 55 28
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 0 17 13 8
Andre tilgodehavender 142 60 60 60
Periodeafgrænsningsposter - 47 4 4
Tilgodehavender i alt 181 125 132 101
Likvide beholdninger 2.865 1.819 872 854
Omsætningsaktiver i alt 3.146 1.991 1.075 1.031
Aktiver i alt 3.423 2.307 1.322 1.342
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 125 125 125 125
Overført resultat 1.104 344 244 86
Foreslået udbytte for regnskabsåret 400 - - -
Egenkapital i alt 1.629 603 369 211
Hensatte forpligtelser i alt 0 100 - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder 0 161 8 8
Leverandører af varer og tjenesteydelser 175 270 129 19
Selskabsskat 286 59 - -
Anden gæld 788 563 233 470
Anden gæld 788 563 233 470
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.794 1.604 369 498
Gældsforpligtelser i alt 1.794 1.604 953 1.131
Passiver i alt 3.423 2.307 1.322 1.342
DDD

SKANDINAVISK MAD- OG DRIKKEVARESELSKAB ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 563000 Caféer, værtshuse, diskoteker mv..

SKANDINAVISK MAD- OG DRIKKEVARESELSKAB ApS blev etableret den 31-03-2008 og holder til på adressen Plantagevej 6 2820 Gentofte. Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed, eje andele i restaurationsvirk-somheder, sælge mad- og drikkevarer i detailhandel (men ikke i engroshandel) samt dermed beslægtet virksom-hed. Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 125.000 kr.

Status: Virksomheden SKANDINAVISK MAD- OG DRIKKEVARESELSKAB ApS (CVR: 31349214) er AKTIV

CVR nummer

31349214

Adresse

Plantagevej 6
2820 Gentofte

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

31-03-2008

Stamdata for SKANDINAVISK MAD- OG DRIKKEVARESELSKAB ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
GENTOFTE
Branchekode og branche:
563000 / 563000 Caféer, værtshuse, diskoteker mv.
P-numre:
1014324689, 1014824932, 1017835668, 1018427350, 1020114092
Sekundære brancher:
477830 / Forhandlere af gaveartikler og brugskunst
Hoved-branche historik
563000 / Cafeér, værtshuse, diskoteker mv.
31-03-2008 -
Sekundær branche historik
477830 / Forhandlere af gaveartikler og brugskunst
31-03-2008 -
Historik for virksomhedens navn
VICH 10123 ApS
31-03-2008 - 08-06-2008
SKANDINAVISK MAD- OG DRIKKEVARESELSKAB ApS
09-06-2008 -
Historik for sekundære navne
SCANDINAVIAN FOOD & BEVERAGE COMPANY ApS
31-03-2008 -
SMD ApS
31-03-2008 -
FUNDERS KAFFEBAR ApS
31-03-2008 -
Adressehistorik
31-03-2008 - 08-06-2008
Rosenborggade 3 3
1130 København K
KØBENHAVN
09-06-2008 - 28-12-2017
Anemonevej 22
2820 Gentofte
GENTOFTE
29-12-2017 -
Plantagevej 6
2820 Gentofte
GENTOFTE
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2008-04-01
Slut på første regnskabsperiode:
2008-12-31
Registreret kapital:
125.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør.
Ledelse
DIREKTØR 09-06-2008 -
Ejerforhold

Relaterede virksomheder