MOKURT HOLDING ApS CVR-nr 32092829

Status: AKTIV

Mosebuen 64 2820 Gentofte

Årets resultat:
2021: -823
2021: 858
Bruttofortjeneste:
2021: -9
2021: -5
Antal ansatte:
Direktør:
Morten Christensen
Beløb i 1000 2021 2020 2019 2018
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste -9 -74 -11 -10
Årets resultat -823 -297 -21 1.897
Egenkapital I alt 5.698 5.775 6.126 6.200
Status balance 6.817 6.384 6.161 6.329
Beløb i 1000 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Bruttofortjeneste -9 -74 -11 -10
Driftsresultat - -554 - -
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - 197 32 -
Andre finansielle omkostninger -14 - - -2
Resultat før skat -645 -521 -21 1.897
Skat af årets resultat -179 - - -
Årets resultat -823 -297 -21 1.897
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar - 0 480 480
Materielle anlægsaktiver i alt - 0 480 480
Anlægsaktiver i alt 321 181 544 1.723
Omsætningsaktiver
Andre tilgodehavender - - - 572
Tilgodehavender i alt 6.474 6.027 4.737 649
Likvide beholdninger 22 177 485 1.437
Omsætningsaktiver i alt 6.496 6.204 5.616 4.606
Aktiver i alt 6.817 6.384 6.161 6.329
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 125 125 125 125
Overført resultat 5.497 5.581 5.947 5.587
Foreslået udbytte for regnskabsåret 57 55 54 53
Egenkapital i alt 5.698 5.775 6.126 6.200
Hensatte forpligtelser i alt - - - -
Gældsforpligtelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser - - - 0
Selskabsskat 98 - - -
Anden gæld 235 93 19 35
Anden gæld 235 93 19 35
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.119 609 34 129
Gældsforpligtelser i alt 1.119 609 34 129
Passiver i alt 6.817 6.384 6.161 6.329
DDD

MOKURT HOLDING ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 563000 Caféer, værtshuse, diskoteker mv..

MOKURT HOLDING ApS blev etableret den 01-04-2009 og holder til på adressen Mosebuen 64 2820 Gentofte. Selskabets formål er at fungere som holdingselskab via ejerandele i andre selskaber, herunder formuepleje og investeringsvirksomhed samt drive event marketing og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 125.000 kr.

Status: Virksomheden MOKURT HOLDING ApS (CVR: 32092829) er AKTIV

CVR nummer

32092829

Adresse

Mosebuen 64
2820 Gentofte

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

01-04-2009

Stamdata for MOKURT HOLDING ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
GENTOFTE
Branchekode og branche:
563000 / 563000 Caféer, værtshuse, diskoteker mv.
P-numre:
1015190392
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
702100 / Public relations og kommunikation
01-04-2009 - 26-08-2009
563000 / Cafeér, værtshuse, diskoteker mv.
27-08-2009 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
MOKURT HOLDING ApS
01-04-2009 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
01-04-2009 - 06-01-2010
Hesseløgade 59 1
2100 København Ø
KØBENHAVN
07-01-2010 - 31-10-2016
Sognevej 50
2820 Gentofte
GENTOFTE
01-11-2016 - 16-04-2017
Sognevej 50
2820 Gentofte
GENTOFTE
17-04-2017 -
Mosebuen 64
2820 Gentofte
GENTOFTE
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2009-04-02
Slut på første regnskabsperiode:
2010-06-30
Registreret kapital:
125.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--07-01
Regnskabsperiode slutter:
--06-30
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af direktøren.
Ledelse
DIREKTØR 01-04-2009 -
Ejerforhold

Relaterede virksomheder