3C Hotel Odeon ApS CVR-nr 37414190

Status: AKTIV

Østre Stationsvej 1 5000 Odense C

Årets resultat:
2022: 19.115
2021: 85.032
Bruttofortjeneste:
2022: 9.796
2021: 7.341
Antal ansatte:
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 9.796 7.341 7.095 -
Årets resultat 19.115 85.032 4.179 4.469
Egenkapital I alt 157.955 138.840 53.808 49.629
Status balance 364.639 287.277 183.725 183.503


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 9.796 7.341 7.095 -
Personaleomkostninger - - - -
Af- og nedskrivninger -2.096 -2.096 -2.095 -
Driftsresultat 26.600 5.246 5.000 7.001
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder 206 - - -
Andre finansielle omkostninger -2.203 -1.737 -2.023 -2.203
Resultat før skat 24.604 109.109 5.358 5.730
Skat af årets resultat - - - -
Årets resultat 19.115 85.032 4.179 4.469
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 11.242 13.338 15.434 -
Materielle anlægsaktiver i alt 303.242 286.438 182.934 182.600
Anlægsaktiver i alt 303.242 286.438 182.934 182.600
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt - - - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 45 - - -
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 61.210 793 781 770
Andre tilgodehavender 4 4 4 0
Periodeafgrænsningsposter - - 0 79
Tilgodehavender i alt 61.258 797 785 848
Likvide beholdninger 138 43 6 55
Omsætningsaktiver i alt 61.397 839 791 903
Aktiver i alt 364.639 287.277 183.725 183.503
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 500 500 500 500
Overført resultat 112.405 93.290 8.258 4.079
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - - -
Egenkapital i alt 157.955 138.840 53.808 49.629
Hensættelse til udskudt skat 31.376 27.679 4.909 3.619
Hensatte forpligtelser i alt 31.376 27.679 4.909 3.619
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser - - 0 121
Selskabsskat 1.791 1.286 453 -
Anden gæld - 3.463 2.523 691
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 8.706 27.478 25.751 25.038
Gældsforpligtelser i alt 175.307 120.758 125.008 130.256
Passiver i alt 364.639 287.277 183.725 183.503

3C Hotel Odeon ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 551010 Hoteller.

3C Hotel Odeon ApS blev etableret den 27-01-2016 og holder til på adressen Østre Stationsvej 1 5000 Odense C. Selskabets formål er at drive hotelvirksomhed, herunder erhverve, vedligeholde og drive ejendom til brug herfor samt hermed beslægtet virksomhed. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 50.000 kr.

Status: Virksomheden 3C Hotel Odeon ApS (CVR: 37414190) er AKTIV


CVR nummer

37414190

Adresse

Østre Stationsvej 1
5000 Odense C

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

27-01-2016

Stamdata for 3C Hotel Odeon ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
551010 / 551010 Hoteller
P-numre:
1021111615
Sekundære brancher:
682040 / Udlejning af erhvervsejendomme
Hoved-branche historik
551010 / Hoteller
27-01-2016 -
Sekundær branche historik
682040 / Udlejning af erhvervsejendomme
14-10-2018 -
Historik for virksomhedens navn
Ejendomsselskabet af 28.01.2016 ApS
27-01-2016 - 10-10-2018
3C Hotel Odeon ApS
11-10-2018 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
27-01-2016 - 02-02-2018
Dalgasgade 25 6
7400 Herning
HERNING
03-02-2018 - 13-10-2018
Dalgasgade 21 1
7400 Herning
HERNING
14-10-2018 - 18-10-2018
Østre Stationsvej 1
5000 Odense C
ODENSE
19-10-2018 -
Østre Stationsvej 1
5000 Odense C
ODENSE
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2016-01-28
Slut på første regnskabsperiode:
2016-12-31
Registreret kapital:
50.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af direktionen

Relaterede virksomheder