Villa A Hotel ApS CVR-nr 27504884

Status: AKTIV

Kirkegårds Allé 17-21 5000 Odense C

Årets resultat:
2023: 451
2022: 558
Bruttofortjeneste:
2023: 1.506
2022: 1.345
Antal ansatte:
2
Beløb i 1000 2023 2022 2021 2020
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 1.506 1.345 572 975
Årets resultat 451 558 260 560
Egenkapital I alt 6.306 6.055 5.497 2.392
Status balance 12.518 12.655 12.008 7.528


Beløb i 1000 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 1.506 1.345 572 975
Personaleomkostninger -649 -383 -37 -82
Af- og nedskrivninger -200 -188 -122 -120
Driftsresultat 657 774 400 773
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger - - - -47
Resultat før skat 578 714 347 726
Skat af årets resultat - - - -
Årets resultat 451 558 260 560
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger 11.479 11.398 11.542 6.481
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 115 158 202 87
Materielle anlægsaktiver i alt 11.594 11.556 11.744 6.569
Anlægsaktiver i alt 11.594 11.556 11.744 6.569
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer 5 3 2 5
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 5 3 2 5
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 3 3 1 32
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - - -
Andre tilgodehavender 0 110 121 23
Periodeafgrænsningsposter 22 - 0 13
Tilgodehavender i alt 25 113 122 68
Likvide beholdninger 894 984 140 886
Omsætningsaktiver i alt 924 1.099 264 959
Aktiver i alt 12.518 12.655 12.008 7.528
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 125 125 125 125
Overført resultat 2.348 2.060 1.665 1.767
Foreslået udbytte for regnskabsåret 200 200 0 500
Egenkapital i alt 6.306 6.055 5.497 2.392
Hensættelse til udskudt skat 2.112 2.049 1.941 873
Hensatte forpligtelser i alt 2.112 2.049 1.941 873
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 82 96 142 59
Selskabsskat 0 49 68 134
Anden gæld - - - 71
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.421 1.636 1.353 750
Gældsforpligtelser i alt 4.101 4.552 4.570 4.263
Passiver i alt 12.518 12.655 12.008 7.528

Villa A Hotel ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 551010 Hoteller.

Villa A Hotel ApS blev etableret den 05-01-2004 og holder til på adressen Kirkegårds Allé 17-21 5000 Odense C. Selskabets formål er at drive motel- og hotelvirksomhed og anden i forbindelse hermed stående virksomhed Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 125.000 kr.

Status: Virksomheden Villa A Hotel ApS (CVR: 27504884) er AKTIV


CVR nummer

27504884

Adresse

Kirkegårds Allé 17-21
5000 Odense C

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

05-01-2004

Stamdata for Villa A Hotel ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
551010 / 551010 Hoteller
P-numre:
1010306651
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
551010 / Hoteller
05-01-2004 - 30-12-2007
999999 / Uoplyst
31-12-2007 - 31-12-2007
551010 / Hoteller
01-01-2008 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
ANSGARHUS MOTEL ApS
05-01-2004 - 13-03-2021
Villa A Hotel ApS
14-03-2021 -
Historik for sekundære navne
Ansgarhus Motel ApS
15-03-2021 -
Adressehistorik
05-01-2004 - 03-07-2004
Gerthasminde 43
5000 Odense C
ODENSE
04-07-2004 - 21-02-2022
Kirkegårds Allé 17 21
5000 Odense C
ODENSE
22-02-2022 -
Kirkegårds Allé 17 21
5000 Odense C
ODENSE
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2004-01-06
Slut på første regnskabsperiode:
2005-06-30
Registreret kapital:
125.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--07-01
Regnskabsperiode slutter:
--06-30
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør

Relaterede virksomheder