EL-MONTAGEN ApS CVR-nr 31482089

Status: AKTIV

Ammitsbølvej 3, Ødsted 7100 Vejle

Årets resultat:
2022: 156
2021: 309
Bruttofortjeneste:
2022: 918
2021: 1.062
Antal ansatte:
1
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 918 1.062 1.137 1.208
Årets resultat 156 309 383 423
Egenkapital I alt 283 438 509 566
Status balance 911 1.005 860 862


Beløb i 1000 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 918 1.062 1.137 1.208
Personaleomkostninger -665 -653 -632 -623
Af- og nedskrivninger -44 -11 -12 -42
Driftsresultat 209 398 492 543
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -9 -2 -2 -1
Resultat før skat 200 396 491 542
Skat af årets resultat -44 -87 -108 -119
Årets resultat 156 309 383 423
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 289 24 32 18
Materielle anlægsaktiver i alt 289 24 32 18
Anlægsaktiver i alt 289 24 32 18
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 203 183 171 244
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 117 304 263 455
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - 0 53
Andre tilgodehavender 25 25 - -
Periodeafgrænsningsposter 13 11 16 16
Tilgodehavender i alt 266 406 408 537
Likvide beholdninger 153 392 248 64
Omsætningsaktiver i alt 622 981 827 844
Aktiver i alt 911 1.005 860 862
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 125 125 125 125
Overført resultat 0 3 4 1
Foreslået udbytte for regnskabsåret 158 310 380 440
Egenkapital i alt 283 438 509 566
Hensættelse til udskudt skat 20 2 22 13
Hensatte forpligtelser i alt 20 2 22 13
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 17 25 15 15
Selskabsskat 26 107 98 115
Anden gæld 65 278 205 152
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 608 565 328 282
Gældsforpligtelser i alt 608 565 328 282
Passiver i alt 911 1.005 860 862

EL-MONTAGEN ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 432100 El-installation.

EL-MONTAGEN ApS blev etableret den 05-06-2008 og holder til på adressen Ammitsbølvej 3, Ødsted 7100 Vejle. Selskabets formål er el-installationsarbejde samt anden aktivitet efter direktionens skøn. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 125.000 kr.

Status: Virksomheden EL-MONTAGEN ApS (CVR: 31482089) er AKTIV


CVR nummer

31482089

Adresse

Ammitsbølvej 3, Ødsted
7100 Vejle

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

05-06-2008

Stamdata for EL-MONTAGEN ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
432100 / 432100 El-installation
P-numre:
1014474575
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
432100 / El-installation
05-06-2008 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
EL-MONTAGEN ApS
05-06-2008 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
05-06-2008 - 11-12-2019
Ammitsbølvej 3
7100 Vejle
VEJLE
12-12-2019 -
Ammitsbølvej 3
7100 Vejle
VEJLE
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2008-06-06
Slut på første regnskabsperiode:
2009-06-30
Registreret kapital:
125.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--07-01
Regnskabsperiode slutter:
--06-30
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af direktøren alene.

Relaterede virksomheder