HØJGAARD INSTALLATION, VEJLE ApS CVR-nr 28696647

Status: AKTIV

Frøkær Skovvej 6 B 7100 Vejle

Årets resultat:
2022: 676
2021: 721
Bruttofortjeneste:
2022: 6.252
2021: 6.097
Antal ansatte:
15
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 6.252 6.097 5.829 6.905
Årets resultat 676 721 691 1.095
Egenkapital I alt 1.717 1.741 1.619 1.928
Status balance 4.570 11.661 6.912 11.955


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 6.252 6.097 5.829 6.905
Personaleomkostninger -5.301 -5.138 -4.893 -5.383
Af- og nedskrivninger -83 -42 -46 -80
Driftsresultat 868 917 890 1.442
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -10 -30 -41 -50
Resultat før skat 871 934 899 1.429
Skat af årets resultat -195 -213 -207 -334
Årets resultat 676 721 691 1.095
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - 36 -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 353 79 - 68
Materielle anlægsaktiver i alt 355 86 49 95
Anlægsaktiver i alt 355 86 49 95
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer 159 - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 159 122 86 79
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.809 2.317 2.559 2.767
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 300 1.514 1.723 2.229
Andre tilgodehavender 37 192 43 36
Periodeafgrænsningsposter 140 142 206 171
Tilgodehavender i alt 3.940 11.168 6.777 11.780
Likvide beholdninger 116 285 1 1
Omsætningsaktiver i alt 4.215 11.575 6.864 11.860
Aktiver i alt 4.570 11.661 6.912 11.955
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 125 125 125 125
Overført resultat 1.192 916 894 803
Foreslået udbytte for regnskabsåret 400 700 600 1.000
Egenkapital i alt 1.717 1.741 1.619 1.928
Hensættelse til udskudt skat 61 297 117 253
Hensatte forpligtelser i alt 61 297 117 253
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder 0 230 - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 536 587 477 646
Selskabsskat 0 33 343 242
Anden gæld 752 2.212 1.806 940
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 2.793 9.623 4.660 9.605
Gældsforpligtelser i alt 2.793 9.623 5.176 9.774
Passiver i alt 4.570 11.661 6.912 11.955

HØJGAARD INSTALLATION, VEJLE ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 432100 El-installation.

HØJGAARD INSTALLATION, VEJLE ApS blev etableret den 02-05-2005 og holder til på adressen Frøkær Skovvej 6 B 7100 Vejle. Selskabets formål er at drive elinstallatørvirksomhed, service og dermed beslægtet virksomhed. Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 125.000 kr.

Status: Virksomheden HØJGAARD INSTALLATION, VEJLE ApS (CVR: 28696647) er AKTIV


CVR nummer

28696647

Adresse

Frøkær Skovvej 6 B
7100 Vejle

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

02-05-2005

Stamdata for HØJGAARD INSTALLATION, VEJLE ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
432100 / 432100 El-installation
P-numre:
1011302986, 1009239444
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
980000 / Uoplyst
02-05-2005 - 18-05-2005
453100 / El-installation
19-05-2005 - 30-12-2007
432100 / El-installation
31-12-2007 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
HØJGAARD INSTALLATION, VEJLE ApS
02-05-2005 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
02-05-2005 - 25-02-2006
Fjordgade 18 1
7100 Vejle
VEJLE
26-02-2006 - 30-12-2006
Havnegade 22 A
7100 Vejle
VEJLE
31-12-2006 - 27-01-2007
Havnegade 22 A
7100 Vejle
VEJLE
28-01-2007 - 31-05-2008
Flegmade 11 C
7100 Vejle
VEJLE
01-06-2008 - 17-09-2013
Bleggaardsgade 6
7100 Vejle
VEJLE
18-09-2013 - 11-02-2020
Frøkær Skovvej 6 B
7100 Vejle
VEJLE
12-02-2020 -
Frøkær Skovvej 6 B
7100 Vejle
VEJLE
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2005-01-01
Slut på første regnskabsperiode:
2005-12-31
Registreret kapital:
125.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af direktøren alene.

Relaterede virksomheder