Fitness & Dreams Kolding ApS CVR-nr 38317733

Status: AKTIV

St. Sct. Hans Gade 2 8800 Viborg

Årets resultat:
2022: 170
2021: -98
Bruttofortjeneste:
2022: 915
2021: 715
Antal ansatte:
1
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 915 715 860 1.001
Årets resultat 170 -98 112 219
Egenkapital I alt 25 -145 -47 -159
Status balance 448 641 852 963


Beløb i 1000 2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 915 715 860 1.001
Personaleomkostninger -518 -743 -640 -639
Af- og nedskrivninger -62 -67 -52 -51
Driftsresultat 336 -94 167 311
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -10 -32 -24 -30
Resultat før skat 326 -126 144 281
Skat af årets resultat - 28 -32 -62
Årets resultat 170 -98 112 219
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 143 51 63 98
Materielle anlægsaktiver i alt 158 83 117 169
Anlægsaktiver i alt 219 144 178 230
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer 12 5 19 7
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 12 5 19 7
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 11 - - -
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - 0 81
Andre tilgodehavender 15 45 20 29
Periodeafgrænsningsposter 10 17 90 152
Tilgodehavender i alt 36 136 145 329
Likvide beholdninger 180 355 510 397
Omsætningsaktiver i alt - - - -
Aktiver i alt 448 641 852 963
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 80 80 80 80
Overført resultat -55 -225 -127 -239
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - - -
Egenkapital i alt 25 -145 -47 -159
Hensættelse til udskudt skat 6 - - -
Hensatte forpligtelser i alt 6 - - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 64 27 10 5
Selskabsskat 76 - - -
Anden gæld - 193 - -
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 376 745 859 1.119
Gældsforpligtelser i alt 416 785 899 1.122
Passiver i alt 448 641 852 963

Fitness & Dreams Kolding ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 931300 Fitnesscentre.

Fitness & Dreams Kolding ApS blev etableret den 04-01-2017 og holder til på adressen St. Sct. Hans Gade 2 8800 Viborg. Selskabets formål er drift af fitnesscentre samt dermed beslægtede aktiviteter. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 80.000 kr.

Status: Virksomheden Fitness & Dreams Kolding ApS (CVR: 38317733) er AKTIV


CVR nummer

38317733

Adresse

St. Sct. Hans Gade 2
8800 Viborg

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

04-01-2017

Stamdata for Fitness & Dreams Kolding ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
931300 / 931300 Fitnesscentre
P-numre:
1022076716, 1027388295
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
931300 / Fitnesscentre
04-01-2017 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
Fitness Co ApS
04-01-2017 - 05-09-2022
Fitness & Dreams Kolding ApS
06-09-2022 -
Historik for sekundære navne
Fitness Co ApS
06-09-2022 -
Adressehistorik
04-01-2017 - 18-10-2018
Grejsdalsvej 340 B
7100 Vejle
VEJLE
19-10-2018 - 15-12-2018
Grejsdalsvej 340 B
7100 Vejle
VEJLE
16-12-2018 - 23-03-2021
Grejsdalsvej 340 B
7100 Vejle
VEJLE
24-03-2021 - 11-07-2021
Frydenlund 427
7120 Vejle Øst
VEJLE
12-07-2021 - 13-12-2021
Toldboden 3 2
8800 Viborg
VIBORG
14-12-2021 -
St. Sct. Hans Gade 2
8800 Viborg
VIBORG
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2017-01-05
Slut på første regnskabsperiode:
2017-09-30
Registreret kapital:
80.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--10-01
Regnskabsperiode slutter:
--09-30
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør alene.

Relaterede virksomheder