JKK 1 ApS CVR-nr 39003384

Status: AKTIV

Asmild Mark 80 8800 Viborg

Årets resultat:
2022: -458
2021: -298
Bruttofortjeneste:
2022: 2
2021: 241
Antal ansatte:
1
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 2 241 234 592
Årets resultat -458 -298 -603 -377
Egenkapital I alt -2.082 -1.624 -1.326 -723
Status balance 229 302 510 458


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 2 241 234 592
Personaleomkostninger -390 -475 -619 -691
Af- og nedskrivninger - - 0 -289
Driftsresultat -389 -234 -384 -388
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -69 -63 -52 -95
Resultat før skat -458 -297 -436 -483
Skat af årets resultat - -1 -167 106
Årets resultat -458 -298 -603 -377
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar - - - 0
Materielle anlægsaktiver i alt - - - 0
Anlægsaktiver i alt 92 91 90 89
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer 28 19 29 28
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 28 19 29 28
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser - 0 23 -
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 0 2 0 25
Andre tilgodehavender 51 86 62 28
Periodeafgrænsningsposter 11 10 1 3
Tilgodehavender i alt 108 143 133 270
Likvide beholdninger 0 49 259 71
Omsætningsaktiver i alt - - - -
Aktiver i alt 229 302 510 458
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 50 50 50 50
Overført resultat -2.132 -1.674 -1.376 -773
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - - -
Egenkapital i alt -2.082 -1.624 -1.326 -723
Hensættelse til udskudt skat - - - -
Hensatte forpligtelser i alt - - - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 88 39 9 26
Selskabsskat - - - -
Anden gæld - 433 493 -
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 2.311 1.926 1.836 1.181
Gældsforpligtelser i alt 2.311 1.926 1.836 1.181
Passiver i alt 229 302 510 458

JKK 1 ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 931300 Fitnesscentre.

JKK 1 ApS blev etableret den 09-10-2017 og holder til på adressen Asmild Mark 80 8800 Viborg. Selskabets formål er at etablere og drive et eller flere fitness centre. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 50.000 kr.

Status: Virksomheden JKK 1 ApS (CVR: 39003384) er AKTIV


CVR nummer

39003384

Adresse

Asmild Mark 80
8800 Viborg

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

09-10-2017

Stamdata for JKK 1 ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
931300 / 931300 Fitnesscentre
P-numre:
1022919683, 1026650697
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
931300 / Fitnesscentre
09-10-2017 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
JKK 1 ApS
09-10-2017 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
09-10-2017 - 10-10-2017
Asmild Mark 80
8800 Viborg
VIBORG
11-10-2017 - 11-08-2018
Asmild Mark 80
8800 Viborg
VIBORG
12-08-2018 - 08-10-2018
Asmild Mark 80
8800 Viborg
VIBORG
09-10-2018 - 07-01-2019
Asmild Mark 80
8800 Viborg
VIBORG
08-01-2019 -
Asmild Mark 80
8800 Viborg
VIBORG
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2017-10-10
Slut på første regnskabsperiode:
2018-12-31
Registreret kapital:
50.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af den samlede direktion.

Relaterede virksomheder