Fitness & Dreams Vejle ApS CVR-nr 36987898

Status: AKTIV

St. Sct. Hans Gade 2 8800 Viborg

Årets resultat:
2022: 30
2021: 745
Bruttofortjeneste:
2022: 1.001
2021: 1.974
Antal ansatte:
2
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 1.001 1.974 1.570 1.862
Årets resultat 30 745 301 564
Egenkapital I alt 1.253 1.223 477 527
Status balance 2.225 3.525 2.470 2.961


Beløb i 1000 2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 1.001 1.974 1.570 1.862
Personaleomkostninger -744 -763 -735 -812
Af- og nedskrivninger -188 -205 -353 -260
Driftsresultat 70 1.005 448 790
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -55 -68 -69 -71
Resultat før skat 39 958 386 725
Skat af årets resultat - -212 -85 -160
Årets resultat 30 745 301 564
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 93 255 825 1.233
Materielle anlægsaktiver i alt 102 274 932 1.360
Anlægsaktiver i alt 497 669 1.327 1.756
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer 15 10 26 16
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 15 10 26 16
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0 2 4 5
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - 923 386 199
Andre tilgodehavender 900 681 68 48
Periodeafgrænsningsposter 13 12 34 48
Tilgodehavender i alt 930 1.617 492 301
Likvide beholdninger 784 1.229 625 889
Omsætningsaktiver i alt - - - -
Aktiver i alt 2.225 3.525 2.470 2.961
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 90 90 90 90
Overført resultat 1.163 1.133 387 87
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - 0 350
Egenkapital i alt 1.253 1.223 477 527
Hensættelse til udskudt skat 0 11 45 70
Hensatte forpligtelser i alt 0 11 45 70
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 5 6 16 8
Selskabsskat 246 110 57 -
Anden gæld - 281 - -
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 935 2.045 1.838 2.304
Gældsforpligtelser i alt 972 2.291 1.948 2.365
Passiver i alt 2.225 3.525 2.470 2.961

Fitness & Dreams Vejle ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 931300 Fitnesscentre.

Fitness & Dreams Vejle ApS blev etableret den 13-08-2015 og holder til på adressen St. Sct. Hans Gade 2 8800 Viborg. Selskabets formål er drift af fitnesscentre samt dermed beslægtede aktiviteter. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 90.000 kr.

Status: Virksomheden Fitness & Dreams Vejle ApS (CVR: 36987898) er AKTIV


CVR nummer

36987898

Adresse

St. Sct. Hans Gade 2
8800 Viborg

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

13-08-2015

Stamdata for Fitness & Dreams Vejle ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
931300 / 931300 Fitnesscentre
P-numre:
1020641955
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
931300 / Fitnesscentre
13-08-2015 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
Fitnesskompagniet ApS
13-08-2015 - 16-04-2023
Fitness & Dreams Vejle ApS
17-04-2023 -
Historik for sekundære navne
Fitnesskompagniet ApS
17-04-2023 -
Adressehistorik
13-08-2015 - 30-12-2016
Kongefolden 6 4
8660 Skanderborg
SKANDERBORG
31-12-2016 - 18-10-2018
Grejsdalsvej 340 B
7100 Vejle
VEJLE
19-10-2018 - 15-12-2018
Grejsdalsvej 340 B
7100 Vejle
VEJLE
16-12-2018 - 23-03-2021
Grejsdalsvej 340 B
7100 Vejle
VEJLE
24-03-2021 - 15-04-2023
Frydenlund 427
7120 Vejle Øst
VEJLE
16-04-2023 -
St. Sct. Hans Gade 2
8800 Viborg
VIBORG
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2015-08-14
Slut på første regnskabsperiode:
2016-09-30
Registreret kapital:
90.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--10-01
Regnskabsperiode slutter:
--09-30
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør alene.

Relaterede virksomheder