JKK Sport ApS CVR-nr 38914669

Status: AKTIV

Asmild Mark 80 8800 Viborg

Årets resultat:
2022: -512
2021: -426
Bruttofortjeneste:
2022: 285
2021: 286
Antal ansatte:
1
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 285 286 283 -13
Årets resultat -512 -426 -1.761 -12
Egenkapital I alt -2.055 -1.543 -1.117 645
Status balance 939 1.156 1.645 3.090


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 285 286 283 -13
Personaleomkostninger - - - -
Af- og nedskrivninger -217 -217 -217 -
Driftsresultat 68 69 66 -
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -677 -581 -1.789 -95
Resultat før skat -512 -426 -1.758 -15
Skat af årets resultat - 0 -3 3
Årets resultat -512 -426 -1.761 -12
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 563 697 830 963
Materielle anlægsaktiver i alt 939 1.156 1.373 1.591
Anlægsaktiver i alt 939 1.156 1.373 1.691
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt - - - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser - - - -
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - 0 271 999
Andre tilgodehavender - - 0 398
Periodeafgrænsningsposter - - - -
Tilgodehavender i alt - 0 271 1.399
Likvide beholdninger - - - -
Omsætningsaktiver i alt - - - -
Aktiver i alt 939 1.156 1.645 3.090
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 500 500 500 500
Overført resultat -2.555 -2.043 -1.617 145
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - - -
Egenkapital i alt -2.055 -1.543 -1.117 645
Hensættelse til udskudt skat - - - -
Hensatte forpligtelser i alt - - - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 31 14 25 5
Selskabsskat - - - -
Anden gæld - 19 36 -
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 2.994 2.699 2.762 2.445
Gældsforpligtelser i alt 2.994 2.699 2.762 2.445
Passiver i alt 939 1.156 1.645 3.090

JKK Sport ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 931300 Fitnesscentre.

JKK Sport ApS blev etableret den 04-09-2017 og holder til på adressen Asmild Mark 80 8800 Viborg. Selskabets formål er - enten direkte eller gennem besiddelse af kapitalandele i andre selskaber eller virksomheder - at drive fitness center samt dermed beslægtet virksomhed. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 500.000 kr.

Status: Virksomheden JKK Sport ApS (CVR: 38914669) er AKTIV


CVR nummer

38914669

Adresse

Asmild Mark 80
8800 Viborg

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

04-09-2017

Stamdata for JKK Sport ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
931300 / 931300 Fitnesscentre
P-numre:
1022814865
Sekundære brancher:
773900 / Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n.
Hoved-branche historik
931300 / Fitnesscentre
04-09-2017 -
Sekundær branche historik
773900 / Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n.
30-11-2019 -
Historik for virksomhedens navn
JKK Sport ApS
04-09-2017 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
04-09-2017 - 07-10-2017
Asmild Mark 80
8800 Viborg
VIBORG
08-10-2017 - 11-08-2018
Asmild Mark 80
8800 Viborg
VIBORG
12-08-2018 - 08-10-2018
Asmild Mark 80
8800 Viborg
VIBORG
09-10-2018 - 07-01-2019
Asmild Mark 80
8800 Viborg
VIBORG
08-01-2019 -
Asmild Mark 80
8800 Viborg
VIBORG
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2017-09-05
Slut på første regnskabsperiode:
2018-12-31
Registreret kapital:
500.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør alene.

Relaterede virksomheder