Roots Juice & ´Wich ApS CVR-nr 41438525

Status: AKTIV

Finlandsgade 17 8200 Aarhus N

Hent de nyeste årsrapport
Årets resultat:
2020: 39
Bruttofortjeneste:
2020: 427
Antal ansatte:
4
Direktør:
Sherif Mokhtar Abdelfattah Sayed Ahmed
Beløb i 1000 2020
Nettoomsætning -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 427
Årets resultat 39
Egenkapital I alt 106
Status balance 653
Beløb i 1000 2020-12
Valuta u0
Resultatopgørelse
Bruttofortjeneste 427
Personaleomkostninger -349
Af- og nedskrivninger -25
Driftsresultat 54
Andre finansielle omkostninger -2
Resultat før skat 52
Årets resultat 39
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 114
Materielle anlægsaktiver i alt 203
Anlægsaktiver i alt 291
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer 28
Varebeholdninger i alt 28
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 1
Tilgodehavender i alt 1
Likvide beholdninger 333
Omsætningsaktiver i alt 362
Aktiver i alt 653
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 40
Overført resultat 39
Egenkapital i alt 106
Hensættelse til udskudt skat 36
Hensatte forpligtelser i alt 36
Gældsforpligtelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser 9
Selskabsskat 16
Anden gæld 82
Anden gæld 82
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 214
Gældsforpligtelser i alt 511
Passiver i alt 653
DDD

Roots Juice & ´Wich ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 563000 Caféer, værtshuse, diskoteker mv..

Roots Juice & ´Wich ApS blev etableret den 14-06-2020 og holder til på adressen Finlandsgade 17 8200 Aarhus N. Selskabets formål er drift af cafe med fremstilling og salg af mad samt anden efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhed. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.

Status: Virksomheden Roots Juice & ´Wich ApS (CVR: 41438525) er AKTIV

CVR nummer

41438525

Adresse

Finlandsgade 17
8200 Aarhus N

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

14-06-2020

Stamdata for Roots Juice & ´Wich ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
AARHUS
Branchekode og branche:
563000 / 563000 Caféer, værtshuse, diskoteker mv.
P-numre:
1025933873
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
563000 / Cafeér, værtshuse, diskoteker mv.
14-06-2020 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
Roots Juice & ´Wich ApS
14-06-2020 -
Historik for sekundære navne
Roots Panini Bar ApS
14-06-2020 -
Roots juice Bar ApS
14-06-2020 -
Roots panini house ApS
14-06-2020 -
Roots Grill ApS
14-06-2020 -
Roots Bar ApS
14-06-2020 -
Adressehistorik
14-06-2020 -
Finlandsgade 17
8200 Aarhus N
AARHUS
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2020-01-01
Slut på første regnskabsperiode:
2020-12-31
Registreret kapital:
40.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør.
Ledelse
DIREKTØR 14-06-2020 -
Ejerforhold

Relaterede virksomheder