SKOVRIDERGÅRDEN ApS CVR-nr 13072000

Status: AKTIV

Simmendrup By 8 4690 Haslev

Årets resultat:
2022: 41
2021: -25
Bruttofortjeneste:
2022: 11
2021: 57
Antal ansatte:
1
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning 70 154 162 200
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 11 57 77 106
Årets resultat 41 -25 35 41
Egenkapital I alt 762 704 712 659
Status balance 953 826 786 733


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning 70 154 162 200
Bruttofortjeneste 11 57 77 106
Personaleomkostninger - - - -
Af- og nedskrivninger - - - -
Driftsresultat -8 4 60 90
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -3 -4 -1 -2
Resultat før skat 41 -25 35 41
Skat af årets resultat - - - -
Årets resultat 41 -25 35 41
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar - - - -
Materielle anlægsaktiver i alt - - - -
Anlægsaktiver i alt 749 679 687 694
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt - - - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 76 0 38 38
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - - -
Andre tilgodehavender - - - -
Periodeafgrænsningsposter - - - -
Tilgodehavender i alt 196 146 99 38
Likvide beholdninger 8 0 1 1
Omsætningsaktiver i alt 204 146 100 39
Aktiver i alt 953 826 786 733
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 225 225 225 225
Overført resultat 145 156 157 97
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - - -
Egenkapital i alt 762 704 712 659
Hensættelse til udskudt skat - - - -
Hensatte forpligtelser i alt - - - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser - - - -
Selskabsskat 0 0 0 0
Anden gæld - 25 57 59
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 190 122 75 74
Gældsforpligtelser i alt 190 122 75 74
Passiver i alt 953 826 786 733

SKOVRIDERGÅRDEN ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 711100 Arkitektvirksomhed.

SKOVRIDERGÅRDEN ApS blev etableret den 28-02-1989 og holder til på adressen Simmendrup By 8 4690 Haslev. Selskabets formål er at drive handel og industri, herunder med fast ejendom Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 80.000 kr.

Status: Virksomheden SKOVRIDERGÅRDEN ApS (CVR: 13072000) er AKTIV


CVR nummer

13072000

Adresse

Simmendrup By 8
4690 Haslev

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

28-02-1989

Stamdata for SKOVRIDERGÅRDEN ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
711100 / 711100 Arkitektvirksomhed
P-numre:
1000494819
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
742040 / Arkitektvirksomhed
28-02-1989 - 30-12-2007
711100 / Arkitektvirksomhed
31-12-2007 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
VICH 1285 ApS
28-02-1989 - 31-08-1989
TVAK ApS
01-09-1989 - 26-08-1990
SKOVRIDERGÅRDEN ApS
27-08-1990 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
28-02-1989 - 14-04-2002
Vemmedrupvej 30
4632 Bjæverskov
SKOVBO
15-04-2002 - 30-12-2006
Gudumvej 21
4200 Slagelse
SLAGELSE
31-12-2006 - 07-03-2009
Gudumvej 21
4200 Slagelse
SLAGELSE
08-03-2009 - 11-02-2012
Nihøjvej 3
4720 Præstø
VORDINGBORG
12-02-2012 - 12-11-2013
Kanaltorvet 8 3
2620 Albertslund
ALBERTSLUND
13-11-2013 - 13-10-2015
Kanaltorvet 8 1
2620 Albertslund
ALBERTSLUND
14-10-2015 - 14-01-2017
Rytterkær 5 B 1
4000 Roskilde
ROSKILDE
15-01-2017 -
Simmendrup By 8
4690 Haslev
FAXE
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
1989-03-01
Slut på første regnskabsperiode:
1990-08-31
Registreret kapital:
80.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af een direktør

Relaterede virksomheder