DM EL Teknik ApS CVR-nr 38247263

Status: AKTIV

Kirkevejen 72, Hillested 4930 Maribo

Årets resultat:
2022: 81
2021: 23
Bruttofortjeneste:
2022: 83
2021: 26
Antal ansatte:
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning 83 26 24 0
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 83 26 24 0
Årets resultat 81 23 15 0
Egenkapital I alt 50 8 65 50
Status balance 50 8 65 50


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning 83 26 24 0
Bruttofortjeneste 83 26 24 0
Personaleomkostninger -2 -2 0 -
Af- og nedskrivninger 0 -1 -1 -
Driftsresultat 81 23 24 0
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger - - -5 0
Resultat før skat 81 23 19 0
Skat af årets resultat - - - -
Årets resultat 81 23 15 0
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt 50 - - 0
Grunde og bygninger - - - 0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar - - - 0
Materielle anlægsaktiver i alt - - - 0
Anlægsaktiver i alt 50 - - 0
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - 0
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt - - - 0
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser - - - 0
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - - 0
Andre tilgodehavender - - - 0
Periodeafgrænsningsposter - - - -
Tilgodehavender i alt - - - 0
Likvide beholdninger - 8 65 50
Omsætningsaktiver i alt - 8 65 50
Aktiver i alt 50 8 65 50
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 50 50 50 50
Overført resultat - -42 15 0
Foreslået udbytte for regnskabsåret 0 0 0 0
Egenkapital i alt 50 8 65 50
Hensættelse til udskudt skat - - - 0
Hensatte forpligtelser i alt - - - 0
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser - - - 0
Selskabsskat - - - 0
Anden gæld - - - 0
Kortfristede gældsforpligtelser i alt - - - 0
Gældsforpligtelser i alt - - - 0
Passiver i alt 50 8 65 50

DM EL Teknik ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 432100 El-installation.

DM EL Teknik ApS blev etableret den 11-12-2016 og holder til på adressen Kirkevejen 72, Hillested 4930 Maribo. Selskabets formål er at drive virksomhed med system- og softwareudvikling af IT systemer samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 50.000 kr.

Status: Virksomheden DM EL Teknik ApS (CVR: 38247263) er AKTIV


CVR nummer

38247263

Adresse

Kirkevejen 72, Hillested
4930 Maribo

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

11-12-2016

Stamdata for DM EL Teknik ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
432100 / 432100 El-installation
P-numre:
1021997869
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
620100 / Computerprogrammering
11-12-2016 - 30-07-2019
742000 / Fotografisk virksomhed
31-07-2019 - 30-10-2020
741020 / Kommunikationsdesign og grafisk design
31-10-2020 - 29-04-2023
271200 / Fremstilling af elektriske fordelings- og kontrolapparater
30-04-2023 - 29-07-2023
432100 / El-installation
30-07-2023 -
Sekundær branche historik
620100 / Computerprogrammering
31-10-2020 - 30-04-2023
731110 / Reklamebureauer
31-10-2020 - 30-04-2023
Historik for virksomhedens navn
Brick ApS
11-12-2016 - 16-05-2018
A Code ApS
17-05-2018 - 30-07-2019
Pixel Pro ApS
31-07-2019 - 13-07-2020
Drone LuftFoto ApS
14-07-2020 - 05-08-2020
Pixel Pro ApS
06-08-2020 - 29-04-2023
Syd Automatik ApS
30-04-2023 - 29-07-2023
DM EL Teknik ApS
30-07-2023 -
Historik for sekundære navne
Drone Media ApS
04-09-2019 - 13-07-2020
Droneluftfoto ApS
14-07-2020 - 16-10-2020
Drone LuftFoto ApS
06-08-2020 - 16-10-2020
Adressehistorik
11-12-2016 - 18-10-2018
Nørregade 90 st
4100 Ringsted
RINGSTED
19-10-2018 - 25-08-2021
Nørregade 90 st
4100 Ringsted
RINGSTED
26-08-2021 - 29-07-2022
Øvej 14
4100 Ringsted
RINGSTED
30-07-2022 -
Kirkevejen 72
4930 Maribo
LOLLAND
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2016-12-12
Slut på første regnskabsperiode:
2017-12-31
Registreret kapital:
50.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør.

Relaterede virksomheder