RASK EL-SERVICE ApS CVR-nr 20747994

Status: AKTIV

Gasværksvej 10 4930 Maribo

Årets resultat:
2022: 11.798
2021: 4.477
Bruttofortjeneste:
2022: 43.319
2021: 28.589
Antal ansatte:
61
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 43.319 28.589 25.912 24.976
Årets resultat 11.798 4.477 4.746 3.432
Egenkapital I alt 9.798 5.477 7.129 6.383
Status balance 23.430 26.440 22.684 16.376


Beløb i 1000 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 43.319 28.589 25.912 24.976
Personaleomkostninger -27.959 -22.545 -19.512 -20.235
Af- og nedskrivninger -126 -156 -343 -
Driftsresultat 15.234 - - -
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -102 -145 -100 -
Resultat før skat 15.137 5.745 6.094 -
Skat af årets resultat - - - -
Årets resultat 11.798 4.477 4.746 3.432
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt 0 24 52 -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 4 25 73 298
Materielle anlægsaktiver i alt 168 270 398 -
Anlægsaktiver i alt 413 - - 1.038
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 3.702 - - 3.079
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 10.473 10.516 6.593 -
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - - -
Andre tilgodehavender 664 2.486 730 375
Periodeafgrænsningsposter 530 535 294 312
Tilgodehavender i alt 15.634 17.299 9.897 10.465
Likvide beholdninger 3.681 5.211 8.780 1.794
Omsætningsaktiver i alt 23.018 - - 15.339
Aktiver i alt 23.430 26.440 22.684 16.376
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 132 132 132 132
Overført resultat 868 3.868 868 2.251
Foreslået udbytte for regnskabsåret 8.798 1.477 6.129 -
Egenkapital i alt 9.798 5.477 7.129 6.383
Hensættelse til udskudt skat 74 59 - 0
Hensatte forpligtelser i alt 74 - - 0
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - 197
Leverandører af varer og tjenesteydelser 3.068 4.295 2.657 1.727
Selskabsskat 3.324 1.192 1.363 1.072
Anden gæld 6.448 10.798 10.709 4.241
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 13.558 - - 9.993
Gældsforpligtelser i alt 13.558 - - 9.993
Passiver i alt 23.430 26.440 22.684 16.376

RASK EL-SERVICE ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 432100 El-installation.

RASK EL-SERVICE ApS blev etableret den 28-02-1998 og holder til på adressen Gasværksvej 10 4930 Maribo. Selskabets formål er at drive handels- og produktionsvirksomhed samt andet efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhed. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 125.000 kr.

Status: Virksomheden RASK EL-SERVICE ApS (CVR: 20747994) er AKTIV


CVR nummer

20747994

Adresse

Gasværksvej 10
4930 Maribo

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

28-02-1998

Stamdata for RASK EL-SERVICE ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
432100 / 432100 El-installation
P-numre:
1006210887, 1001085025, 1019381591, 1020426760, 1025421457
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
453100 / El-installation
28-02-1998 - 30-12-2007
432100 / El-installation
31-12-2007 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
EL-INSTALLATØR NIELS SCHOU´S EFTF. ApS
28-02-1998 - 30-03-1999
RASK EL-SERVICE ApS
31-03-1999 -
Historik for sekundære navne
Melgaard-El ApS
10-07-2016 -
Adressehistorik
28-02-1998 - 30-12-2006
H Christoffersensvej 1
4960 Holeby
HOLEBY
31-12-2006 - 28-04-2014
H. Christoffersensvej 1
4960 Holeby
LOLLAND
29-04-2014 -
Gasværksvej 10
4930 Maribo
LOLLAND
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
1998-03-01
Slut på første regnskabsperiode:
1999-06-30
Registreret kapital:
125.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--07-01
Regnskabsperiode slutter:
--06-30
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af direktionen.

Relaterede virksomheder