Fitness & Dreams ApS CVR-nr 38983393

Status: AKTIV

St. Sct. Hans Gade 2 8800 Viborg

Årets resultat:
2022: -8.016
2021: -6.373
Bruttofortjeneste:
2022: 5.951
2021: 6.857
Antal ansatte:
14
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 5.951 6.857 - -
Årets resultat -8.016 -6.373 -531 739
Egenkapital I alt 8.100 16.115 1.224 1.755
Status balance 41.269 44.515 11.829 15.048


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 5.951 6.857 - -
Personaleomkostninger -7.982 -6.796 - -
Af- og nedskrivninger -4.490 -4.786 - -
Driftsresultat -6.522 -4.724 -198 1.110
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -805 -467 -462 -505
Resultat før skat -9.745 -7.800 -610 632
Skat af årets resultat - 1.427 79 107
Årets resultat -8.016 -6.373 -531 739
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt 17.849 20.080 - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 4.136 5.228 - -
Materielle anlægsaktiver i alt 6.408 8.264 - -
Anlægsaktiver i alt 33.758 40.236 10.095 12.910
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer 232 467 - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 232 467 - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 196 - - -
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 6.055 2.015 1.269 1.335
Andre tilgodehavender 468 1.093 - -
Periodeafgrænsningsposter 128 85 - -
Tilgodehavender i alt 7.080 3.255 1.733 2.138
Likvide beholdninger 199 557 - -
Omsætningsaktiver i alt - - - -
Aktiver i alt 41.269 44.515 11.829 15.048
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 140 140 50 50
Overført resultat 7.960 15.975 1.174 1.705
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - - -
Egenkapital i alt 8.100 16.115 1.224 1.755
Hensættelse til udskudt skat 3.189 5.050 - -
Hensatte forpligtelser i alt 3.189 5.050 - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 1.013 557 10 10
Selskabsskat - - 0 696
Anden gæld - 2.981 820 -
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 24.302 21.279 1.625 7.776
Gældsforpligtelser i alt 29.980 23.350 10.604 13.292
Passiver i alt 41.269 44.515 11.829 15.048

Fitness & Dreams ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 931300 Fitnesscentre.

Fitness & Dreams ApS blev etableret den 02-10-2017 og holder til på adressen St. Sct. Hans Gade 2 8800 Viborg. Selskabets formål er investering i og besiddelse af værdipapirer, herunder aktier og anparter. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 50.000 kr.

Status: Virksomheden Fitness & Dreams ApS (CVR: 38983393) er AKTIV


CVR nummer

38983393

Adresse

St. Sct. Hans Gade 2
8800 Viborg

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

02-10-2017

Stamdata for Fitness & Dreams ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
931300 / 931300 Fitnesscentre
P-numre:
1022896853, 1018680811, 1012683207, 1023503006, 1018889966, 1018890107, 1023501526, 1016287268, 1017310905, 1018732927, 1023501518, 1022958417, 1018690108, 1020562257, 1014581053, 1018149695, 1017213055, 1020719385
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
642020 / Ikke-finansielle holdingselskaber
02-10-2017 - 29-04-2021
931300 / Fitnesscentre
30-04-2021 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
PFJ Holding ApS
02-10-2017 - 17-04-2021
Fitness & Dreams ApS
18-04-2021 -
Historik for sekundære navne
LOOP FITNESS 101 ApS
25-04-2022 -
LOOP FITNESS GRENÅ ApS
25-04-2022 -
LOOP FITNESS THISTED ApS
25-04-2022 -
LOOP FITNESS SKIVE ApS
25-04-2022 -
LOOP FITNESS 103 ApS
25-04-2022 -
LOOP FITNESS 105 ApS
25-04-2022 -
Fitness 007 ApS
25-04-2022 -
HIIT HERNING ApS
25-04-2022 -
Adressehistorik
02-10-2017 - 22-10-2017
Toldboden 3
8800 Viborg
VIBORG
23-10-2017 - 05-06-2018
Toldboden 3
8800 Viborg
VIBORG
06-06-2018 - 13-12-2021
Toldboden 3 2
8800 Viborg
VIBORG
14-12-2021 -
St. Sct. Hans Gade 2
8800 Viborg
VIBORG
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2017-10-03
Slut på første regnskabsperiode:
2018-12-31
Registreret kapital:
50.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør alene.

Relaterede virksomheder