SmartGym ApS CVR-nr 39212269

Status: AKTIV

Fabrikvej 12, 1 8800 Viborg

Årets resultat:
2022: -204
2021: -596
Bruttofortjeneste:
2022: 574
2021: 31
Antal ansatte:
2
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 574 31 -28 -153
Årets resultat -204 -596 -574 -806
Egenkapital I alt 221 -2.775 -2.179 -1.605
Status balance 1.360 184 246 359


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 574 31 -28 -153
Personaleomkostninger -555 -483 -444 -576
Af- og nedskrivninger -185 -24 -24 -17
Driftsresultat -165 -495 -496 -745
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -39 -100 -79 -60
Resultat før skat -204 -596 -574 -806
Skat af årets resultat - - - 0
Årets resultat -204 -596 -574 -806
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver 46 - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt 46 - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 1.240 44 68 76
Materielle anlægsaktiver i alt 1.240 44 68 76
Anlægsaktiver i alt 1.285 148 170 253
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer 15 15 15 24
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 15 15 15 24
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser - - - -
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - 0 11 11
Andre tilgodehavender 58 20 48 23
Periodeafgrænsningsposter - - - 0
Tilgodehavender i alt 58 20 60 35
Likvide beholdninger 1 0 0 47
Omsætningsaktiver i alt 75 36 75 106
Aktiver i alt 1.360 184 246 359
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 100 50 50 50
Overført resultat 121 -2.825 -2.229 -1.655
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - - -
Egenkapital i alt 221 -2.775 -2.179 -1.605
Hensættelse til udskudt skat - - - -
Hensatte forpligtelser i alt - - - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 166 225 8 138
Selskabsskat - - - -
Anden gæld 533 67 71 19
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 943 2.959 2.425 1.964
Gældsforpligtelser i alt 1.139 2.959 2.425 1.964
Passiver i alt 1.360 184 246 359

SmartGym ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 931300 Fitnesscentre.

SmartGym ApS blev etableret den 01-01-2018 og holder til på adressen Fabrikvej 12, 1 8800 Viborg. Selskabets formål er at drive fitnesscenter samt dermed beslægtet virksomhed. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 50.000 kr.

Status: Virksomheden SmartGym ApS (CVR: 39212269) er AKTIV


CVR nummer

39212269

Adresse

Fabrikvej 12, 1
8800 Viborg

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

01-01-2018

Stamdata for SmartGym ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
931300 / 931300 Fitnesscentre
P-numre:
1023207016
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
931300 / Fitnesscentre
01-01-2018 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
iGym Viborg ApS
01-01-2018 - 15-08-2022
SmartGym ApS
16-08-2022 -
Historik for sekundære navne
SmartGymViborg ApS
16-08-2022 -
iGym Viborg ApS
16-08-2022 -
Adressehistorik
01-01-2018 - 25-02-2018
Hjaltesvej 10
7800 Skive
SKIVE
26-02-2018 - 18-11-2018
Nr. Stenderupvej 89
6051 Almind
KOLDING
19-11-2018 - 24-03-2019
Nr. Stenderupvej 89
6051 Almind
KOLDING
25-03-2019 - 15-06-2022
Sanddal Bakke 21
7000 Fredericia
FREDERICIA
16-06-2022 -
Fabrikvej 12 1
8800 Viborg
VIBORG
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2018-01-02
Slut på første regnskabsperiode:
2018-12-31
Registreret kapital:
50.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af direktøren

Relaterede virksomheder