Fitness & Dreams Slangerup ApS CVR-nr 42452653

Status: AKTIV

St. Sct. Hans Gade 2 8800 Viborg

Årets resultat:
2022: -155
2021: -63
Bruttofortjeneste:
2022: 156
2021: 64
Antal ansatte:
1
Beløb i 1000 2022 2021
Nettoomsætning - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 156 64
Årets resultat -155 -63
Egenkapital I alt 80 -23
Status balance 870 1.022


Beløb i 1000 2022-12 2021-12
Valuta DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - -
Bruttofortjeneste 156 64
Personaleomkostninger -212 -68
Af- og nedskrivninger -112 -56
Driftsresultat -168 -60
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - -
Andre finansielle omkostninger -30 -20
Resultat før skat -198 -80
Skat af årets resultat - 17
Årets resultat -155 -63
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt 519 580
Grunde og bygninger - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 21 24
Materielle anlægsaktiver i alt 181 229
Anlægsaktiver i alt 747 856
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer 5 8
Forudbetalinger for varer - -
Varebeholdninger i alt 5 8
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1 -
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 0 40
Andre tilgodehavender 23 23
Periodeafgrænsningsposter 27 66
Tilgodehavender i alt 111 146
Likvide beholdninger 6 12
Omsætningsaktiver i alt - -
Aktiver i alt 870 1.022
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 44 40
Overført resultat 35 -63
Foreslået udbytte for regnskabsåret - -
Egenkapital i alt 80 -23
Hensættelse til udskudt skat - -
Hensatte forpligtelser i alt - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 14 16
Selskabsskat - -
Anden gæld - 14
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 790 1.045
Gældsforpligtelser i alt 790 1.045
Passiver i alt 870 1.022

Fitness & Dreams Slangerup ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 931300 Fitnesscentre.

Fitness & Dreams Slangerup ApS blev etableret den 08-06-2021 og holder til på adressen St. Sct. Hans Gade 2 8800 Viborg. Selskabets formål er at udøve virksomhed med fitnesscenter. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.

Status: Virksomheden Fitness & Dreams Slangerup ApS (CVR: 42452653) er AKTIV


CVR nummer

42452653

Adresse

St. Sct. Hans Gade 2
8800 Viborg

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

08-06-2021

Stamdata for Fitness & Dreams Slangerup ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
931300 / 931300 Fitnesscentre
P-numre:
1027244080
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
931300 / Fitnesscentre
08-06-2021 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
Cirkel Fitness Slangerup ApS
08-06-2021 - 01-01-2023
Fitness & Dreams Slangerup ApS
02-01-2023 -
Historik for sekundære navne
Cirkel Fitness Slangerup ApS
03-01-2023 -
Adressehistorik
08-06-2021 - 02-01-2023
Kongensgade 1
3550 Slangerup
FREDERIKSSUND
03-01-2023 -
St. Sct. Hans Gade 2
8800 Viborg
VIBORG
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2021-06-09
Slut på første regnskabsperiode:
2021-12-31
Registreret kapital:
40.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af den samlede direktion.

Relaterede virksomheder