Fitness & Dreams Lillebælt ApS CVR-nr 34077231

Status: AKTIV

St. Sct. Hans Gade 2, st 8800 Viborg

Årets resultat:
2022: -1.249
2021: -728
Bruttofortjeneste:
2022: 292
2021: 242
Antal ansatte:
2
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 292 242 353 443
Årets resultat -1.249 -728 -17 23
Egenkapital I alt -2.076 -827 -99 -81
Status balance 2.748 3.448 350 358


Beløb i 1000 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 292 242 353 443
Personaleomkostninger -802 -551 -340 -378
Af- og nedskrivninger -477 -217 -25 -23
Driftsresultat -987 -526 -13 42
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -269 -177 -11 -11
Resultat før skat -1.255 -703 -23 31
Skat af årets resultat - -25 6 -8
Årets resultat -1.249 -728 -17 23
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt 672 750 - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 1.104 1.423 34 47
Materielle anlægsaktiver i alt 1.510 1.908 90 116
Anlægsaktiver i alt 2.446 2.922 170 195
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer 31 19 13 4
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 31 19 13 4
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser - - 0 1
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - - -
Andre tilgodehavender 253 494 28 12
Periodeafgrænsningsposter 17 13 5 6
Tilgodehavender i alt 272 507 58 38
Likvide beholdninger 0 0 109 122
Omsætningsaktiver i alt - - - -
Aktiver i alt 2.748 3.448 350 358
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 80 80 80 80
Overført resultat -2.156 -907 -179 -161
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - - -
Egenkapital i alt -2.076 -827 -99 -81
Hensættelse til udskudt skat - - - -
Hensatte forpligtelser i alt - - - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 93 48 27 8
Selskabsskat - - - -
Anden gæld - 111 - -
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 4.824 4.275 449 436
Gældsforpligtelser i alt 4.824 4.275 449 439
Passiver i alt 2.748 3.448 350 358

Fitness & Dreams Lillebælt ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 931300 Fitnesscentre.

Fitness & Dreams Lillebælt ApS blev etableret den 01-12-2011 og holder til på adressen St. Sct. Hans Gade 2, st 8800 Viborg. Selskabets formål er service, etablering og drift af træningscenter / centre Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 80.000 kr.

Status: Virksomheden Fitness & Dreams Lillebælt ApS (CVR: 34077231) er AKTIV


CVR nummer

34077231

Adresse

St. Sct. Hans Gade 2, st
8800 Viborg

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

01-12-2011

Stamdata for Fitness & Dreams Lillebælt ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
931300 / 931300 Fitnesscentre
P-numre:
1017321044, 1027388317, 1027388325, 1027388813
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
931300 / Fitnesscentre
01-12-2011 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
QUATTRO LOOP ApS
01-12-2011 - 10-01-2018
Fitnesspartner ApS
11-01-2018 - 05-09-2022
Fitness & Dreams Lillebælt ApS
06-09-2022 -
Historik for sekundære navne
Fitnesspartner ApS
06-09-2022 -
Adressehistorik
01-12-2011 - 03-11-2012
Sydhavnsvej 12
6100 Haderslev
HADERSLEV
04-11-2012 - 10-01-2018
Bødkervej 3
7000 Fredericia
FREDERICIA
11-01-2018 - 18-10-2018
Grejsdalsvej 340 B
7100 Vejle
VEJLE
19-10-2018 - 15-12-2018
Grejsdalsvej 340 B
7100 Vejle
VEJLE
16-12-2018 - 23-03-2021
Grejsdalsvej 340 B
7100 Vejle
VEJLE
24-03-2021 - 10-07-2021
Frydenlund 427
7120 Vejle Øst
VEJLE
11-07-2021 - 13-12-2021
Toldboden 3 2
8800 Viborg
VIBORG
14-12-2021 -
St. Sct. Hans Gade 2 st
8800 Viborg
VIBORG
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2011-12-02
Slut på første regnskabsperiode:
2012-06-30
Registreret kapital:
80.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--07-01
Regnskabsperiode slutter:
--06-30
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af direktøren

Relaterede virksomheder