JKK 2 ApS CVR-nr 39879425

Status: AKTIV

Asmild Mark 80 8800 Viborg

Årets resultat:
2022: -297
2021: -377
Bruttofortjeneste:
2022: -66
2021: -52
Antal ansatte:
1
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste -66 -52 -77 -69
Årets resultat -297 -377 -441 -55
Egenkapital I alt -1.121 -823 -446 -5
Status balance 194 205 283 482


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste -66 -52 -77 -69
Personaleomkostninger -160 -291 -318 -
Af- og nedskrivninger -7 -7 -7 -
Driftsresultat -233 -350 -403 -69
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -64 -28 -23 -1
Resultat før skat -297 -377 -426 -70
Skat af årets resultat - 0 -15 15
Årets resultat -297 -377 -441 -55
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar - - - -
Materielle anlægsaktiver i alt 29 36 43 -
Anlægsaktiver i alt 30 37 44 25
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer 7 11 15 -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 7 11 15 -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser - - - -
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 33 - - -
Andre tilgodehavender 52 8 15 53
Periodeafgrænsningsposter 64 96 127 161
Tilgodehavender i alt 149 104 142 229
Likvide beholdninger 8 53 82 227
Omsætningsaktiver i alt - - - -
Aktiver i alt 194 205 283 482
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 50 50 50 50
Overført resultat -1.171 -873 -496 -55
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - - -
Egenkapital i alt -1.121 -823 -446 -5
Hensættelse til udskudt skat - - - -
Hensatte forpligtelser i alt - - - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 29 69 9 192
Selskabsskat - - - -
Anden gæld - 243 111 -
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.315 1.028 729 487
Gældsforpligtelser i alt 1.315 1.028 729 487
Passiver i alt 194 205 283 482

JKK 2 ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 931300 Fitnesscentre.

JKK 2 ApS blev etableret den 13-09-2018 og holder til på adressen Asmild Mark 80 8800 Viborg. Selskabets formål er at etablere og drive et eller flere fitness centre. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 50.000 kr.

Status: Virksomheden JKK 2 ApS (CVR: 39879425) er AKTIV


CVR nummer

39879425

Adresse

Asmild Mark 80
8800 Viborg

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

13-09-2018

Stamdata for JKK 2 ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
931300 / 931300 Fitnesscentre
P-numre:
1023974440
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
931300 / Fitnesscentre
13-09-2018 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
JKK 2 ApS
13-09-2018 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
13-09-2018 - 08-10-2018
Asmild Mark 80
8800 Viborg
VIBORG
09-10-2018 - 07-01-2019
Asmild Mark 80
8800 Viborg
VIBORG
08-01-2019 -
Asmild Mark 80
8800 Viborg
VIBORG
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2018-09-14
Slut på første regnskabsperiode:
2019-12-31
Registreret kapital:
50.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af den samlede direktion.

Relaterede virksomheder