Fitness & Dreams Sjælland ApS CVR-nr 32445934

Status: AKTIV

St. Sct. Hans Gade 2 8800 Viborg

Årets resultat:
2022: 750
2021: -203
Bruttofortjeneste:
2022: 4.636
2021: 3.945
Antal ansatte:
5
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 4.636 3.945 6.409 8.907
Årets resultat 750 -203 1.342 2.635
Egenkapital I alt 2.016 1.266 1.469 2.761
Status balance 3.990 3.505 3.611 4.695


Beløb i 1000 2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 4.636 3.945 6.409 8.907
Personaleomkostninger -3.231 -3.680 -3.917 -4.387
Af- og nedskrivninger -474 -527 -781 -1.162
Driftsresultat 931 -262 1.710 3.357
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -22 -22 -5 -1
Resultat før skat 954 -261 1.723 3.379
Skat af årets resultat - 58 -380 -744
Årets resultat 750 -203 1.342 2.635
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 1.411 771 1.054 1.346
Materielle anlægsaktiver i alt 2.112 1.264 1.731 2.060
Anlægsaktiver i alt 2.889 1.963 2.413 2.705
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer 154 112 160 147
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 154 112 160 147
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 2 - - -
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 641 821 586 1.692
Andre tilgodehavender 264 101 422 -
Periodeafgrænsningsposter 40 32 31 72
Tilgodehavender i alt 947 955 1.038 1.764
Likvide beholdninger 0 476 0 80
Omsætningsaktiver i alt - - - -
Aktiver i alt 3.990 3.505 3.611 4.695
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 125 125 125 125
Overført resultat 691 1.141 1.344 2
Foreslået udbytte for regnskabsåret 1.200 - 0 2.634
Egenkapital i alt 2.016 1.266 1.469 2.761
Hensættelse til udskudt skat 93 18 76 133
Hensatte forpligtelser i alt 93 18 76 133
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 417 215 211 18
Selskabsskat 130 0 437 803
Anden gæld - 1.513 893 -
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.820 2.162 2.008 1.738
Gældsforpligtelser i alt 1.881 2.221 2.066 1.802
Passiver i alt 3.990 3.505 3.611 4.695

Fitness & Dreams Sjælland ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 931300 Fitnesscentre.

Fitness & Dreams Sjælland ApS blev etableret den 07-09-2009 og holder til på adressen St. Sct. Hans Gade 2 8800 Viborg. Selskabets formål er at drive fitness- og motionscenter og dermed beslægtet virksomhed. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 125.000 kr.

Status: Virksomheden Fitness & Dreams Sjælland ApS (CVR: 32445934) er AKTIV


CVR nummer

32445934

Adresse

St. Sct. Hans Gade 2
8800 Viborg

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

07-09-2009

Stamdata for Fitness & Dreams Sjælland ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
931300 / 931300 Fitnesscentre
P-numre:
1015494936, 1019157918, 1019189887, 1019189704, 1019189682, 1020334785, 1021249226, 1028515908
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
999999 / Uoplyst
07-09-2009 - 29-09-2009
931300 / Fitnesscentre
30-09-2009 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
KEROJ FITNESS ApS
07-09-2009 - 05-09-2022
Fitness & Dreams Sjælland ApS
06-09-2022 -
Historik for sekundære navne
Keroj Fitness ApS
06-09-2022 -
Adressehistorik
07-09-2009 - 11-10-2017
Nørrevang 2
4300 Holbæk
HOLBÆK
12-10-2017 - 22-10-2017
Toldboden 3 2
8800 Viborg
VIBORG
23-10-2017 - 05-06-2018
Toldboden 3 2
8800 Viborg
VIBORG
06-06-2018 - 13-12-2021
Toldboden 3 2
8800 Viborg
VIBORG
14-12-2021 -
St. Sct. Hans Gade 2
8800 Viborg
VIBORG
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2009-09-08
Slut på første regnskabsperiode:
2010-09-30
Registreret kapital:
125.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--10-01
Regnskabsperiode slutter:
--09-30
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af direktøren.

Relaterede virksomheder