HOTEL ANSGAR. SLOTSGÅRDEN ApS CVR-nr 75962118

Status: AKTIV

Østre Stationsvej 32 5000 Odense C

Årets resultat:
2022: 3.757
2021: 2.196
Bruttofortjeneste:
2022: 8.559
2021: 5.811
Antal ansatte:
7
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 8.559 5.811 3.976 6.878
Årets resultat 3.757 2.196 353 2.573
Egenkapital I alt 43.906 40.149 37.953 37.600
Status balance 85.611 83.677 81.678 83.507


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 8.559 5.811 3.976 6.878
Personaleomkostninger -2.561 -1.852 -2.127 -2.435
Af- og nedskrivninger -800 -700 -806 -690
Driftsresultat 5.198 3.260 1.043 3.754
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -382 -445 -590 -457
Resultat før skat 4.816 2.815 453 3.298
Skat af årets resultat -1.060 -619 -100 -726
Årets resultat 3.757 2.196 353 2.573
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger 57.821 56.959 56.119 56.593
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 1.222 1.216 1.389 1.569
Materielle anlægsaktiver i alt 59.043 58.175 57.508 58.162
Anlægsaktiver i alt 59.043 58.175 57.508 58.162
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 71 74 51 91
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 546 304 18 469
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 25.907 25.059 23.687 24.657
Andre tilgodehavender 11 20 126 95
Periodeafgrænsningsposter 26 0 37 14
Tilgodehavender i alt 26.490 25.421 23.867 25.235
Likvide beholdninger 6 8 252 19
Omsætningsaktiver i alt 26.568 25.502 24.170 25.345
Aktiver i alt 85.611 83.677 81.678 83.507
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 283 283 283 283
Overført resultat 31.320 27.498 25.238 24.820
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - - -
Egenkapital i alt 43.906 40.149 37.953 37.600
Hensættelse til udskudt skat 9.965 9.974 9.316 9.248
Hensatte forpligtelser i alt 9.965 9.974 9.316 9.248
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 339 276 218 396
Selskabsskat - - - -
Anden gæld 874 2.055 895 472
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 4.108 4.228 3.611 4.224
Gældsforpligtelser i alt 31.741 33.554 34.408 36.659
Passiver i alt 85.611 83.677 81.678 83.507

HOTEL ANSGAR. SLOTSGÅRDEN ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 551010 Hoteller.

HOTEL ANSGAR. SLOTSGÅRDEN ApS blev etableret den 12-06-1984 og holder til på adressen Østre Stationsvej 32 5000 Odense C. Selskabets formål er at drive hotel- og restaurations- virksomhed, handel, import, export og financiering af enhver art køb og salg samt anden efter bestyrelsens skøn hermed stående virksomhed. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 80.000 kr.

Status: Virksomheden HOTEL ANSGAR. SLOTSGÅRDEN ApS (CVR: 75962118) er AKTIV


CVR nummer

75962118

Adresse

Østre Stationsvej 32
5000 Odense C

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

12-06-1984

Stamdata for HOTEL ANSGAR. SLOTSGÅRDEN ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
551010 / 551010 Hoteller
P-numre:
1002476304
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
551110 / Hoteller med restauration
12-06-1984 - 30-12-2002
551010 / Hoteller
31-12-2002 - 30-12-2007
999999 / Uoplyst
31-12-2007 - 31-12-2007
551010 / Hoteller
01-01-2008 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
MISSIONSHOTELLET ANSGAR, ODENSE ApS
12-06-1984 - 26-05-1994
HOTEL ANSGAR. SLOTSGÅRDEN ApS
27-05-1994 -
Historik for sekundære navne
KEY HOTEL ApS
12-06-1984 -
MILLING HOTELS, ØSTRE STATIONSVEJ 32 ApS
12-06-1984 -
Adressehistorik
12-06-1984 - 18-10-2018
Østre Stationsvej 32
5000 Odense C
ODENSE
19-10-2018 -
Østre Stationsvej 32
5000 Odense C
ODENSE
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
1984-01-01
Slut på første regnskabsperiode:
1985-06-30
Registreret kapital:
80.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør.

Relaterede virksomheder