Fitness&Dreams Varde ApS CVR-nr 38765779

Status: AKTIV

St. Sct. Hans Gade 2 8800 Viborg

Årets resultat:
2022: -656
2021: -233
Bruttofortjeneste:
2022: -32
2021: 157
Antal ansatte:
1
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste -32 157 176 239
Årets resultat -656 -233 -166 -139
Egenkapital I alt -1.465 -808 -575 -409
Status balance 453 797 788 972


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste -32 157 176 239
Personaleomkostninger -226 -234 -216 -246
Af- og nedskrivninger -165 -165 -124 -124
Driftsresultat -423 -242 -165 -131
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -64 -58 -50 -47
Resultat før skat -487 -300 -214 -178
Skat af årets resultat - 67 48 39
Årets resultat -656 -233 -166 -139
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 250 367 319 403
Materielle anlægsaktiver i alt 359 525 470 594
Anlægsaktiver i alt 405 571 547 669
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer 6 4 8 8
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 6 4 8 8
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser - - 0 5
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - - -
Andre tilgodehavender 16 0 26 60
Periodeafgrænsningsposter 22 6 6 7
Tilgodehavender i alt 38 194 223 215
Likvide beholdninger 3 28 11 79
Omsætningsaktiver i alt - - - -
Aktiver i alt 453 797 788 972
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 100 100 100 100
Overført resultat -1.565 -908 -675 -509
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - - -
Egenkapital i alt -1.465 -808 -575 -409
Hensættelse til udskudt skat - - - -
Hensatte forpligtelser i alt - - - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 50 21 31 12
Selskabsskat - - - -
Anden gæld - 249 56 -
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.917 1.605 1.363 1.381
Gældsforpligtelser i alt 1.917 1.605 1.363 1.381
Passiver i alt 453 797 788 972

Fitness&Dreams Varde ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 931300 Fitnesscentre.

Fitness&Dreams Varde ApS blev etableret den 30-06-2017 og holder til på adressen St. Sct. Hans Gade 2 8800 Viborg. Selskabets formål er at etablere og drive fitness center. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 100.000 kr.

Status: Virksomheden Fitness&Dreams Varde ApS (CVR: 38765779) er AKTIV


CVR nummer

38765779

Adresse

St. Sct. Hans Gade 2
8800 Viborg

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

30-06-2017

Stamdata for Fitness&Dreams Varde ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
931300 / 931300 Fitnesscentre
P-numre:
1022610798
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
931300 / Fitnesscentre
30-06-2017 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
PJV ApS
30-06-2017 - 29-11-2022
Fitness&Dreams Varde ApS
30-11-2022 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
30-06-2017 - 09-02-2019
Vejlevej 47
8800 Viborg
VIBORG
10-02-2019 - 31-05-2020
Ribevej 35
6800 Varde
VARDE
01-06-2020 - 04-07-2020
Ribevej 35
6800 Varde
VARDE
05-07-2020 - 15-03-2021
Ribevej 35
6800 Varde
VARDE
16-03-2021 - 30-11-2022
Ribevej 1
6800 Varde
VARDE
01-12-2022 -
St. Sct. Hans Gade 2
8800 Viborg
VIBORG
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2017-07-01
Slut på første regnskabsperiode:
2018-12-31
Registreret kapital:
100.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af den samlede direktion.

Relaterede virksomheder