Sponsoreret Dato: 05. juli 2022

Fjordland: 360 graders landbrugsrådgivning helt nede på jorden

Landbrugsrådgivning er en vigtig service, der hjælper landmænd med at træffe velinformerede beslutninger om afgrøder, dyrehold og andre vigtige aspekter, der knytter sig til det at drive en gård. Et moderne landbrug kan i dag bedst sammenlignes med en mellemstor virksomhed, og de arbejdsopgaver, der knytter sig til landbruget, er ganske varierede.

Af denne grund er det umuligt at være ekspert i det hele, for der er naturligvis forskel på at høste kort med en mejetærsker, udregne detaljerede sprøjteplaner og holde styr på lønbilag og momsregnskaber. Som professionel landmand er der dog ingen grund til fortvivlelse. Fjordland – Danmarks største landboforening – står nemlig klar til at hjælpe.

Værdi for kunder og medlemmer

Hos Fjordland kan landmænd (stort set) få råd og vejledning til alt mellem himmel og jord, lige fra miljøgodkendelser og kontroller, til den praktiske del af planteavl og dyrehold samt økonomistyring, jura osv. Er der et generationsskifte på trapperne, overvejer du at omlægge til økologisk landbrug, eller skal du have lavet nye markplaner, så råder Fjordland over de relevante eksperter.

Fjordland er der for medlemmerne. Foreningen er nemlig ganske uafhængig af kreditvirksomheder og øvrige af erhvervslivets interessenter. Det betyder kort sagt, at foreningens landmænd modtager objektiv rådgivning, som tager udgangspunkt i deres aktuelle situation. Hvad er bedst for den enkelte landmand?I dag er Fjordland landets største landboforening med 1700 medlemmer, 6000 kunder og 215 medarbejdere. Der er altså mange eksperter at trække på, men trods størrelsen er der også mulighed for den personlige rådgivning i øjenhøjde.

Det hele starter i marken

For at kunne dyrke afgrøder i landbruget skal man sikre, at jorden er næringsrig og har et godt dræn. Jorden skal også pløjes eller bearbejdes før plantning, for at løsne jorden og gøre det lettere for rødderne at trænge ind. Men hvor meget såsæd skal der bruges, for at opnå det bedste resultat? Fjordland har udviklet en kompleks beregner, som kan bruges til at udregne den ideelle mængde såsæd under forskellige forhold. Du kan prøve udsædsberegneren her.

Når afgrøden er sået, er det vigtigt at overvåge fugtighedsniveauet i jorden og vande regelmæssigt. Der kan også anvendes gødning for at hjælpe planterne med at vokse. Gødningsplanerne skal ligeledes være tilpasset den enkelte afgrøde, årstiden og jordbundskvaliteten. Tag en snak med Fjordlands eksperter, hvis du gerne vil blive klogere på gødning.Når høsten er i hus, gælder det om at opbevare afgrøderne korrekt, så man undgår, at de bliver dårlige. Skadedyr og sygdomme kan også skade afgrøderne, så det er vigtigt at kontrollere planterne regelmæssigt og træffe foranstaltninger til at bekæmpe disse skadedyr og sygdomme.

Besøg i marken

Fjordlands eksperter er blot et opkald borte, og en stor del af rådgivningen kan med fordel klares online eller over telefonen. Der er dog også dele af landbrugsrådgivningen, som bedst klares i marken, hvor eksperterne kan inspicere forholdene og give rådgivning ansigt til ansigt. Nærhedsrelationen er vigtig for Fjordland, og derfor er det naturligvis også muligt at få besøg i marken.

På et markbesøg i april og maj handler et besøg om at vurdere de optimale planteværnsløsninger, mens et besøg i juni som regel vil fokusere på næste års sædskifte, sortsvalg, og evt. fastlægning af sprøjteplan for efteråret. Fjordland faciliterer også relevant sparring mellem ligesindede landmænd, som står overfor ensartede udfordringer.