Den gode anbefaling: Råd og regler

Hvordan skriver man en god anbefaling, og har en medarbejder krav på at få en anbefaling med sig ved ansættelsesforholdets ophør? I denne guide finder du reglerne for anbefalinger og en kort vejledning til at skrive en god og fyldestgørende anbefaling.

Hvad er en anbefaling?

En anbefaling er en skriftlig udtalelse fra en arbejdsgiver, som kan bruges ved fremtidig jobsøgning. En anbefaling har to primære formål: Den skal bekræfte ansættelsesforholdet og beskrive medarbejderens arbejdsområder samt de erfaringer og kompetencer, som medarbejderen har tilegnet sig. Herudover vil en anbefaling også ofte rumme en personlig vinkel, hvor medarbejderens personlighed og personlige kompetencer omtales.

Regler for anbefalinger

Som medarbejder har man ikke krav på at få en skriftlig anbefaling. Det havde man ellers tidligere ifølge funktionærloven, men den regel blev afskaffet i 2008. I stedet er det arbejdsgiveren, der bestemmer, om han/hun ønsker at skrive en anbefaling til en medarbejder.

Ifølge den nuværende funktionærlov har en medarbejder som afskediges dog krav på en skriftlig begrundelse for afskedigelsen, hvis dette ønskes. En sådan begrundelse bekræfter naturligvis ansættelsesforholdet, men er ikke nødvendigvis udformet som en anbefaling.

Det står altid medarbejderen frit for at bede arbejdsgiveren om en anbefaling. Ønsker arbejdsgiveren ikke at skrive en anbefaling, kan det i stedet være en mulighed at anvende chef eller nærmeste leder som reference ved fremtidig jobsøgning. Hvis chefen eller lederen tillader det, kan medarbejderen oplyse vedkommendes navn, titel og kontaktoplysninger i sit CV.

Sådan skriver du en anbefaling

Selvom din medarbejder ikke har krav på at få en anbefaling, så er det god ledelsespraksis at give medarbejderen en bedømmelse, hvis han eller hun beder om det. Det kan enten være i form af en skriftlig anbefaling og/eller en tilladelse til at medarbejderen må benytte dig som reference. Herunder får du forslag til, hvad en god anbefaling skal indeholde.

Anbefalingen bør være så objektiv som muligt, og med relevante fakta, som understøtter anbefalingen. Undgå at beskrive medarbejderens svagheder eller dårlige sider. Har du ikke haft et godt forhold til medarbejderen, er det bedre at takke nej til at skrive anbefalingen, eller eventuelt få en anden til at skrive den. Anbefalingen bør opbygges på en overskuelig og systematisk måde, og holdes til en enkelt A4-side.

Når du skal skrive en anbefaling, kan du med fordel tage udgangspunkt i en opbygning med disse frem punkter:

  • Fakta om medarbejderen og ansættelsesforholdet
  • Opgavebeskrivelse
  • Krav til jobbet
  • Medarbejderens kvaliteter
  • Samlet vurdering

Indhold i en anbefaling

Den gode anbefaling starter gerne med de faktuelle oplysninger, som knytter sig til medarbejderen og ansættelsesforholdet. Her tænkes på persondata, ansættelsesperiode (fuldtid/deltid) samt stillingsbetegnelse(r). Det kan også være relevant at nævne årsagen til ophøret af ansættelsesforholdet. Er det ’efter eget ønske’ eller pga. nedskæring, lukning etc.?

Det næste afsnit omhandler medarbejderens arbejdsopgaver. Dette afsnit er ofte det vigtigste for medarbejderens kommende arbejdsgiver, da det viser medarbejderens erfaring med konkrete arbejdsopgaver. Det er også vigtigt at beskrive medarbejderens ansvar og på hvilket niveau i organisationen, opgaverne er blevet udført.

Opgavebeskrivelsen leder automatisk videre til afsnittet om jobkrav. Hvilke krav blev der stillet til medarbejderen, og hvordan har medarbejderen levede op til disse? Fremhæv gerne de vigtigste professionelle kompetencekrav samt de mest fremtrædende personlige egenskaber, som gjorde sig gældende i forbindelse med den konkrete stilling. Anvend f.eks. ord som ansvar, samarbejde, kommunikation, selvstændighed, initiativ, analytiske evner, sociale kompetencer etc.

Når du skal beskrive medarbejderens kvaliteter, skal disse ses i lyset af de to foregående afsnit. Hvor god har medarbejderen været til at udføre arbejdsopgaverne, og i hvor stort omfang har han eller hun levet op til de krav, der var til jobbet? Du kan eventuelt tage en snak med andre i organisationen, hvis du har brug for flere inputs og nuancer.

I anbefalingens sidste afsnit bør du give en samlet vurdering af medarbejderen. Skriv f.eks. at du har været glad for samarbejdet, værdsat arbejdsindsatsen eller er ked af at miste en god kollega. Som afslutning kan du skrive, at du gerne vil anbefale medarbejderen, f.eks. ’det er en fornøjelse at anbefale…’ efterfulgt af et ønske om held og lykke fremover.