Sådan lukker du en virksomhed

Har du brug for at lukke din virksomhed? Der kan være forskellige grunde til, at du må lukke en virksomhed, men uanset årsag, er det vigtigt at få din virksomhed afsluttet korrekt. Der er flere punkter, som du skal være opmærksom på, og her er rækkefølgen bestemt ikke uvæsentlig. Det er nemlig vigtigt, at det hele gøres i den rigtige rækkefølge, så du f.eks. ikke mister adgang til din digitale postkasse i utide.

Hvad skal du være opmærksom på, når du skal lukke din virksomhed? Få et overblik gennem de seks punkter her nedenfor…

Adgang til virksomhedens digitale postkasse

Det er vigtigt at du har adgang til virksomhedens digitale postkasse – også efter at virksomheden er lukket. Der kan nemlig fortsat blive sendt vigtig post til virksomheden. Når en virksomhed lukkes på virk.dk lukkes, der samtidig for virksomhedens NemID og dermed adgangen til den digitale postkasse. Du kan dog fortsat følge med i de beskeder, der havnet i postkassen, hvis du sørger for at give dig selv (og andre relevante personer) læseadgang til postkassen.

Du kan få læseadgang til den digitale postkasse med dit CPR-nummer eller et aktivt CVR-nummer. Vælg menupunktet ’adgang’ i den digitale postløsning, og indtast de personer, som fortsat skal have adgang til postkassen. Virksomhedens digitale postkasse lukkes først definitivt efter 10 år. Med en læseadgang kan du læse beskeder men også videresende relevante meddelelser til din personlige mailadresse. På denne måde mister du ikke vigtige dokumenter.

Få styr på skattekontoen

På virksomhedens Skattekonto kan du se din virksomheds indberetninger, opkrævninger samt ind- og udbetalinger til og fra Skattestyrelsen. Det er vigtigt at oplysningerne her er korrekte så du undgår dyre afgifter eller at du betaler for meget i moms eller A-skat. Du kan fortsat få adgang til Skattekontoen efter at du har lukket din virksomhed. I dette tilfælde skal du anvende dit personlige NemID til at logge på TastSelv Erhverv.

Luk virksomheden på virk.dk

Når du har sikret dig fremadrettet adgang til virksomhedens digitale postkasse, og har tjekket at virksomhedens Skattekonto stemmer, er du klar til at lukke din virksomhed på virk.dk. Når din virksomhed er lukket, har du også mulighed for at få et ophørsbevis på TastSelv Erhverv. Dette bevis kan bl.a. anvendes i forhold til bank, a-kasse og lignende.

Husk at du skal gemme regnskabsmateriale fra din virksomhed i minimum 5 år. Det gælder bl.a. regnskaber, bogføringsmateriale, momsbilag og andre bilag. Er der købt fast ejendom eller bygget om i forbindelse med virksomhedsdriften, skal regnskabsmaterialet dog gemmes i 10 år.

A-skat, moms og afgifter

Når din virksomhed er lukket, skal du indberette a-skat, moms, punktafgifter og lønsumsafgift alt efter hvordan din virksomhed har været registreret. Det er vigtigt, at du får indberettet disse beløb, hvis du vil undgå ekstra afgifter. Du skal også indberette for perioden selvom beløbet er 0 kr.

Momsindberetningerne følger de normale tidspunkter for afregning, så der kan sagtens gå længere periode fra virksomheden, er lukket, og til du kan få lov at indtaste moms. Du kan nemlig tidligst betale moms fem dage før indberetningsfristen præcis som du plejer.

Husk også at indberette løn samt betale A-skat og am-bidrag frem til den dag, hvor du afmelder virksomheden som arbejdsgiver. Har du ikke udbetalt løn, skal du huske at lave en nulangivelse hos Skat.

Ret i forskudsopgørelsen

Når din virksomhed er lukket, skal du rette din virksomheds resultat på forskudsopgørelse. Du skal rette resultatet i forskudsopgørelsens felt 221 eller 435. Sæt en markering i feltet ’virksomhedsophør’, så virksomhedsbeløbet ikke automatisk føres over i forskudsopgørelsen for næste år. Du finder feltet under ’Andre felter, Selvstændig erhvervsdrivende’.

Skatteregnskab

Det sidste, du skal gøre, når du lukker din virksomhed, er at opgøre virksomhedens resultat, og lave et skatteregnskab for perioden fra 1. januar til den dato, hvor din virksomhed er ophørt. Da det er din sidste indberetning i systemet, skal du huske at medregne eventuel fortjeneste eller tab på ting, du selv har taget ud af virksomheden eller solgt til andre. Det kunne f.eks. være varelager, inventar, computere eller maskiner.

Resultatet for dit skatteregnskab noteres i oplysningsskemaet i året efter, at virksomheden lukkede. Oplysningsfristen er 1. juli – glemmer du denne frist, koster det 200 kr. i bøde pr. dag (dog højst 5.000 kr.).