Regler for personalegoder og julegaver

Personalegoder er materielle goder, der betales af arbejdsgiveren, og som ligger ud over den faste løn. Der kan være flere grunde til, at en arbejdsgiver ønsker at give sine ansatte personalegoder – det kan f.eks. være for at bidrage til et godt arbejdsmiljø, som kompensation for en lav løn, eller som en del af en fastholdelsesstrategi.

Det er meget almindeligt med personalegoder på det danske arbejdsmarked, men du bør til enhver tid være opmærksom på de gældende skatteregler for personalegoder. Overholder du den fastsatte beløbsgrænse, skal dine medarbejdere nemlig ikke betale skat af personalegoderne.

Populære personalegoder

Personalegoder kan dække over mange forskellige fordele, lige fra opkvalificering og efteruddannelse til fri kaffe eller frugtordning på kontoret. Det er også meget almindeligt at give sine ansatte gaver ved juletid. Her er en oversigt over 10 af de mest almindelige personalegoder.

  • Efteruddannelse
  • Kaffe/te
  • Computer og/eller internet i hjemmet
  • Frugt og/eller frokostordninger
  • Sociale arrangementer som julefrokost og firmaudflugter
  • Julegaver
  • Firmabil
  • Fri telefon
  • Sundhedsforsikring
  • Kost og logi

Skatteregler for personalegoder

Hos SKAT bliver personalegoder sidestillet med løn, og der skal således i udgangspunktet betales skat af disse goder, da de regnes med i medarbejderens personlige indkomst. Det findes dog en bagatelgrænse, som arbejdsgiveren med fordel kan holde sig under, som medarbejderne slipper for et eventuelt skattesmæk.

Bagatelgrænsen er forskellig alt efter om personalegodet har direkte tilknytning til arbejdet eller ikke. Har godet tilknytning til arbejdet, er bagatelgrænsen i 2021 på 6.500 kr. Personalegoder, som ikke har tilknytning til arbejdet, har i 2021 en bagatelgrænse på 1.200 kr. Overstiger værdien denne bagatelgrænse, skal medarbejderen betale skat af personalegodets fulde værdi. Får medarbejdere f.eks. personalegoder for 6.600 kr, skal der betales skat af hele beløbet. Der er flere undtagelser fra bagatelgrænsen. Den ene omfatter bl.a. firmabil, kost og logi, fri telefon, computer og internet samt medielicens. Disse goder beskattes nemlig særskilt på årsopgørelsen. En anden undtagelse omhandler efteruddannelse. Alle typer uddannelse er nemlig skattefritaget, så længe uddannelsen eller kurset ikke udelukkende har privat karakter for modtageren.

Der er også andre personalegoder som er skattefrie. Det gælder bl.a. parkeringsplads eller BroBizz, som medarbejderen bruger i forbindelse med arbejde, firmafester og -arrangementer, frugtordninger og lignende.

Du kan læse mere om beskatning af personalegoder på Skat.dk.

Regler for gaver og julegaver

Gaver og julegaver er personalegoder som ikke har direkte tilknytning til arbejdet, og bagatelgrænsen for disse er derfor 1.200 kr. (i 2021). Det betyder at du skal betale skat af hele beløbet, hvis det overstiger 1.200 kr. Dette beløb skal indføres i årsopgørelsens rubrik 20.

Der gælder lidt specielle regler for julegaver, som kan holdes udenfor det øvrige regnskab. Julegaver beskattes ikke, hvis de har en værdi på højest 900 kr. Giver du f.eks. en julegave til en værdi af 900 kr og andre gaver i løbet af året med en værdi på 500 kr, er det kun de 500 kr, som medarbejderen skal betale skat af. Julegaven tæller dog med i de 1.200 kr, som er bagatelgrænsen for personalegoder uden tilknytning til arbejdet. Læs mere om reglerne for gaver og julegaver på Skat.dk.

Særlige regler for gavekort og kontanter

Medarbejderen skal altid betale skat af kontantbeløb, og de samme regler gælder i stor udstrækning også for gavekort. Kan gavekortet ombyttes til kontanter (digitale gavekort kan altid ombyttes til kontanter), har det flere forskellige anvendelsesmuligheder (kan benyttes i forskellige butikker) eller gælder det til et stormagasin, supermarked eller byggemarked, så er gavekortets værdi i alle tilfælde skattepligtigt.

For at gavekortet kan være skattefrit, skal det opfylde nogle meget specifikke krav. Det kan f.eks. gælde til få udvalgte gaver hos en udbyder, gælde til en gave som arbejdsgiveren har valg, eller være et gavebevis til en specifik menu på en navngiven restaurant.