Lav din forretningsplan – en guide i 15 trin

Du har sikkert allerede en god idé om, hvordan dit firma skal se ud og hvordan det skal drives, men alligevel er det vigtigt, at du bruger noget tid på at gennemgå din forretningsplan. Her præsenteres du for en række forskellige problematikker, som du skal tage stilling til. Jo bedre og mere konkret du kan beskrive din forretningsmodel og idé, desto bedre er chancen for, at du får skabt en god og holdbar forretning.

Forretningsplanen skal ses som en rød tråd, der går igen i alle aspekter af din virksomhed. Planen er dynamisk, og kan til enhver tid ændres og opdateres, så den passer til virkeligheden.

Start med at sætte din forretningsplan flot og overskueligt op. Lav en forside med billede eller logo, tilføj virksomhedens navn og dato. Lav herefter en indholdsfortegnelse, så det er let at finde rundt i din forretningsplan.

1. Resumé

Det første punkt i din forretningsplan er et resumé – det kan være lettere at skrive din resumé til sidst, når du har gennemgået planens øvrige punkter. Resuméet skal give en hurtig introduktion til din virksomhed, så bankforbindelser, konsulenter og samarbejdspartnere nemt kan danne sig et overblik over din virksomhed. I resuméet skal du altså fremhæve de væsentligste detaljer fra forretningsplanen.

Start med en kort beskrivelse af virksomheden, hvad virksomheden skal sælge, hvordan du vurderer mulighederne på markedet og hvad din baggrund er, for at drive denne type virksomhed. Det er oplagt at inkludere centrale tal fra budget- og finansierings-planen i dit resumé.

2. Fundament – Forretningsidé

Her skal du beskrive fundamentet for din virksomhed og det idégrundlag, som virksomheden bygger på. Forretningsidéen skal beskrives i helikopterperspektiv og fokusere på hvad der gør din virksomhed til en god og rentabel forretning. Det vigtigste og mest basale spørgsmål, du skal besvare, er ’Hvorfor ønsker du at starte denne virksomhed?’.

SWOT-analyse af din virksomhed

Det er naturligvis vigtigt at blive klogere på din virksomheds ressourcer – både dens styrker og dens svagheder. Det kan du f.eks. gøre med en SWOT-analyse, hvor man kigger nærmere på interne og eksterne forhold i din virksomhed. ’SWOT’ står for Strengths (styrker), Weaknesses (svagheder), Opportunities (muligheder) og Threats (trusler/barrierer).

De to førstnævnte omhandler virksomhedens interne styrker og svagheder mens de to sidstnævnte handler om muligheder og trusler fra omverden.

Er du den visuelle type, kan det anbefales at lave SWOT-analysen med papir og blyant. Start med at dele papiret op i fire lige store firkanter. Hver enkelt firkant får en overskrift – henholdsvis styrker og svagheder (øverst) og muligheder og trusler (nederst) – du kan selvfølgelig også anvende de engelske betegnelser, hvis du foretrækker dem.

Styrker

Tag udgangspunkt i den nuværende situation, og vurdér hvilke styrker, du ser i din virksomhed. Det kunne f.eks. være ekspedienternes viden om produkterne, forretningens placering, en god hjemmeside, højt dækningsbidrag og meget andet.

Svagheder

Noter også virksomhedens svagheder – f.eks. ringe kendskab til produkterne, begrænset udvalg, kedelige lokaler etc. Disse styrker og svagheder kan alle sammen ændres gennem de rette tiltag. Nogle dele er naturligvis lettere at ændre på end andre.

Muligheder

Når det handler om muligheder og trusler ser man på omverden – de faktorer, som omgiver din virksomhed, og som du ikke umiddelbart kan ændre på. I stedet er du nødsaget til at tilpasse dig dine omgivelserne. Ikke desto mindre er det vigtigt at være opmærksom på dem. Mulighederne i markedet kan du vælge at gribe eller komme for sent til. Muligheder kunne f.eks. være at nye trends peger i din retning, at nye kundegrupper flytter til dit område, at der er kommet ny lovgivning, der letter dit arbejde eller at din største konkurrent går konkurs.

Trusler

Trusler er omvendt de eksterne omstændigheder, der truer dine styrkepositioner. Det kunne f.eks. være økonomisk krise, at kunder flytter fra dit område eller at din største leverandør går konkurs.

Til hvert område – styrker, svagheder, muligheder og trusler – bør du notere hvilke tiltag du kan igangsætte for at udnytte virksomhedens styrker og begrænse dens svagheder, samt udnytte de muligheder, som virksomheden er blevet givet og mindske de trusler den er oppe imod.

 • Beskriv et konkret og sagligt idégrundlag for din virksomhed
 • Lav en SWOT-analyse af din virksomhed
 • Overvej hvilke tiltag der skal til for at udnytte analysens resultater

3. Personlige ressourcer

Ligesom du kan anvende SWOT-analysen til at analysere din virksomheds styrker og svagheder, muligheder og trusler, så bør du også foretage en lignende analyse af dig selv. Hvilke kvaliteter gør dig velegnet til at drive en virksomhed, og hvilke hvile gør det modsatte. Det er vigtigt at du kender dig selv, og ikke mindst at du kan gennemskue dine stærke og svage sider.

På baggrund af denne viden skal du vurdere, hvor du kan udvikle dig, og hvor det måske er nødvendigt at søge hjælp udefra. Brug dine evner og kompetencer der hvor de giver mest værdi for dit projekt, og få hjælp til de områder, som du ikke selv kan klare.

 • Lav en personlig SWOT-analyse
 • Arbejd med dine svage sider
 • Søg hjælp til de opgaver der ligger udenfor dine evner

4. Markedsanalyse

Virksomhedens produkter og ydelser er naturligvis et helt centralt element i din forretningsplan. Hvad er det for nogle produkter og ydelser, du tilbyder, og hvilken værdi har disse produkter for dine kunder? Et relevant spørgsmål er også, hvorfor dine kunder skal vælge at købe netop dit produkt, frem for konkurrentens.

Start med en grundig beskrivelse af dine produkter, og overvej herefter hvordan dine produkter skal sælges og til hvem. Dette er endnu et vigtigt punkt i din forretningsmodel, og du bør derfor planlægge dine salgskanaler nøje. Hvordan skal dine produkter eller ydelser produceres og sælges, så der genereres profit. Her må du kigge på de konkrete produkter og hvilke udgifter, der er forbundet med produktionen af dem. På baggrund af udgifterne skal du fastsætte prisen på dine produkter til et fornuftigt niveau.

Det fornuftige prisniveau tager højde for produktionsomkostninger og øvrige omkostninger, som knytter sig til salget. I sidste ende skal prisen naturligvis passe til produktet og kunderne. Hvor meget er kunderne villige til at betale for dit produkt eller din ydelse.

Overvej også fordele og ulemper ved de forskellige salgskanaler. Der er f.eks. stor forskel på at etablere en fysisk butik og en dedikeret webshop, og vil du gerne starte en tømrerforretning, er det måske en helt tredje måde du finder kunder og gennemfører salg.

Hvem er dine kunder? Det er ikke nok at vurdere HVORDAN du vil sælge dine produkter – det er også vigtigt at vurdere HVEM du vil sælge dem til. Som en driftig erhvervsdrivende vil du naturligvis gerne sælge varer til alle, men ’alle mennesker’ er simpelthen for bred en målgruppe, og du bliver derfor nødt til at begrænse målgruppen betragteligt. Vi er på jagt efter dine primære kunder, som du vil målrette din virksomhed til. Dette emne er også meget relevant når du kommer til punktet ’Salg og markedsføring’.

Tag også et kig på dine konkurrenter. Hvad er de gode til og hvorfor? Hvad er specielt ved dem – hvordan skiller de sig ud, og hvordan kan du adskille dig fra dem?

 • Find de produkter, du vil sælge
 • Find de produkter, du vil sælge
 • Find salgsprisen på dine produkter

5. Leverandører

De fleste virksomheder har behov for leverandører eller andre samarbejdspartnere, for at kunne sælge produkter eller ydelser. Det er derfor relevant at kigge nærmere på hvilke leverandører, du forventer at benytte dig af. Hvem er de og hvordan skal du finde og udvælge dem?

Stiller du nogle særlige krav til dine leverandører og hvor afhængig er du af specifikke leverandør? Hvor let er det at opsige samarbejdet, og hvad sker der hvis din primære leverandør går konkurs? Når det drejer sig om leverandører, er der desværre mange faktorer som er ude af dine hænder, og det er derfor vigtigt, at du udvælger dine leverandører på baggrund af grundig research.

 • Lav en liste over potentielle leverandører
 • Overvej om du skal stille særlige krav til dine leverandører (f.eks. certificeringer)
 • Hav en strategi hvis en leverandør opsiger samarbejdet

6. Budgetter

Et korrekt og fyldestgørende budget er nødvendigt, hvis du gerne vil starte og drive en virksomhed. Der findes flere forskellige budgetter, som du kan have glæde af at stille op, f.eks. etableringsbudget, driftsbudget, likviditetsbudget og privatbudget.

Etableringsbudget

Etableringsbudgettet indeholder alle de omkostninger, der er forbundet med at starte din virksomhed. Dette budget er meget vigtigt hvis du skal låne penge i banken eller hos investorer. Etableringsbudgettet rummer alt fra kontorinventar og lagerbeholdning til håndværkere og design af hjemmeside.

Driftsbudget

Driftsbudgettet indeholder alle forventede indtægter og udgifter for din virksomhed hver måned. Med driftsbudgettet i hånden kan du hurtigt danne dig et overblik over virksomhedens udgifter og dermed regne på, hvor mange penge du skal have i kassen, inden du opnår et overskud. Du kommer naturligvis til at have en række faste udgifter som husleje, elektricitet, vand, varme forsikringer etc.

Du skal have styr på alle de udgifter, som du forventer at have i din virksomhed, men også komme med et realistisk bud på dine indtægter. Når du kender dine udgifter, bliver det muligt at udregne, hvordan du skaber profit i din virksomhed.

Likviditetsbudget

Likviditetsbudgettet minder en hel del om dit driftsbudget med indtægter og udgifter. I driftsbudgettet tages der dog ikke højde for hvornår på måneden, du skal betale dine regninger, og hvornår der går penge ind på firmakontoen. Indtægterne i en virksomhed kommer sjældent i en jævn strøm måned efter måned, men med et likviditetsbudget kan du undgå at mange penge i de måneder, hvor du har flest udgifter.

Privatbudget

Når du starter din egen virksomhed, kan det også være nødvendigt at kigge dit privatbudget efter i sømmene. Her er det væsentligste parameter naturligvis den indtægt du nødvendigvis skal have, for at kunne betale dine private udgifter. Privatbudgettet skal i udgangspunktet holdes adskilt fra din virksomheds budget, men da du skal have dækket en række private udgifter, er det nødvendigt at du kan få dækket disse – også selvom du bruger din tid og penge på din virksomhed.

 • Læg dit privatbudget
 • Læg et etableringsbudget
 • Læg et driftsbudget
 • Læg et likviditetsbudget

7. Finansiering: Startkapital

Har du penge til at finansiere din opstart? Finansieringen af din virksomhed hænger naturligvis tæt sammen med etableringsbudgettet, som blev præsenteret i forrige afsnit. I dette afsnit handler det om, hvor pengene skal komme fra. Din forretningsplan er et godt værktøj i alle faser, der knytter sig til opstart af virksomhed, men netop når det gælder finansiering og startkapital, er forretningsplanen utrolig vigtig.

Med en gennemtænkt forretningsplan viser du din bank og investorer, at du er seriøs og har overvejet hvert punkt nøje. Du har temmelig sikkert brug for din bank og måske et par interesserede investorer, for at få gang i forretningen. Brug den viden, som du har opnået gennem arbejdet med forretningsplanen til at opstille et realistisk etableringsbudget, som du kan vise til bankrådgiver.

 • Hvor mange penge har du brug for?
 • Hvordan kan du skaffe dem?
 • Lav en indbydende forretningsplan (dit salgsmateriale overfor bank og investorer)

8. Ledelse og ejerforhold

Hvilken virksomhedsform ønsker du at oprette? Der findes flere forskellige virksomhedsformer, og det gælder derfor om at finde den rette til netop din virksomhed. Skulle der opstå behov for at ændre virksomhedsform i fremtiden, er dette også en mulighed.

 • Enkeltmandsvirksomhed
 • Anpartsselskab
 • Aktieselskab
 • Interessentskab
Hæftelsen er noget af det, du skal være opmærksom på, når du skal vælge virksomhedsform. For Enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber er det personlig og ubegrænset hæftelse. Det betyder i korte træk, at du hæfter for virksomhedens potentielle gæld. Et interessentskab har minimum to ejere, som i fællesskab hæfter for virksomhedens potentielle gæld. Du kan læse meget mere om virksomhedsformer her.

Når det kommer til ledelse og ejerforhold, er det vigtigt at du får klarlagt ejerforholdet og beskrevet hvordan du vil drive virksomheden. Er du ikke alene om at drive virksomheden, er det også vigtigt at få beskrevet virksomhedens organisation. Hvem gør hvad og hvordan fordeles ressourcerne?

 • Orienter dig om de forskellige virksomhedsformer
 • Vælg den virksomhedsform som passer bedst til sin situation
 • Fordel opgaver og ressourcer i organisationen

9. Organisering

Hvordan skal virksomheden drives og hvem skal drive den? Hvis du starter virksomheden sammen med andre, er det vigtigt at I har styr på, hvem der gør hvad. Det er også vigtigt at få styr på hvilke rådgivere, du ønsker at tilknyttet. Det gælder bl.a. bank, revisor, advokat, forsikringsselskab og lignende.

Det er også her du kan beskrive virksomhedens værdigrundlag, dens politik og dens (officielle) strategi. Til internt brug er det vigtigt at beskrive virksomhedens arbejdsgange – bl.a. varebestilling, kundekontakt, dagligt regnskab og bogholderi.

 • Hvem skal stå for hvad?
 • Hvilke eksterne rådgivere og konsulenter er der brug for?
 • Beskriv virksomhedens arbejdsgange

10. Personaleforhold

Skal der ansættes medarbejdere i din virksomhed? Det kan være dyrt at ansætte medarbejdere – specielt for en nystartet virksomhed med begrænset økonomi. Til gengæld findes der også mange brancher, hvor det er absolut nødvendigt med flere medarbejdere allerede fra første dag. Det gælder f.eks. en nystartet restaurant. Her fungerer det ikke at virksomhedsejeren både skal agere kok, tjener og opvasker på én og samme tid. Indenfor andre brancher kan virksomheden sagtens fungere uden flere medarbejdere.

Når du skal ansætte medarbejdere i din virksomhed, skal du overveje hvordan de skal ansættes. Har du brug for fuldtidsansatte eller passer det bedst med deltid? Skal der laves en traditionel medarbejderkontrakt, eller vil du benytte dig af freelancere.

Kan du nøjes med at købe timer hos en freelancer, slipper du for mange af de forpligtelser, der er forbundet med at have ansatte i virksomheden. Overvej også hvilke kvalifikationer, uddannelse og erfaring dit personale skal have.

 • Overvej om du skal ansætte medarbejdere
 • Beskriv de stillinger, du ønsker besat (konkrete arbejdsopgaver)
 • Tænk over ansættelsesvilkår og kontrakter

11. Stamdata og etablering

Dette punkt er relativt kort og omhandler din virksomheds stamdata samt den officielle etablering. Stamdata tæller virksomhedens navn, adresse og øvrige kontaktoplysninger, cvr-nummer mm. Du har sikkert allerede overvejet et navn til din virksomhed, og der kan være mange (gode) grunde til at vælge netop det navn, som du har i tankerne.

Når du vælger et navn til din virksomhed, skal du først og fremmest undersøge, og dit ønskede navn allerede er i brug. Overvej også om navnet passer sammen med dit ønskede image – navn og image hænger nemlig tæt sammen. Husk også at dit navn skal være let at udtale. Drømmer du om, at din virksomhed skal udvikle sig til et internationalt brand, bør navnet naturligvis være internationalt.

Alle seriøse virksomheder skal naturligvis også have en hjemmeside. Sørg derfor for at købe et internetdomæne, som passer til dit virksomhedsnavn. Du kan sagtens købe et domæne inden du har en hjemmeside klar – så er du bare på forkant. Tænk også i et flot og enkelt logo til din virksomhed.

Det er også under dette punkt, at du skal være opmærksom på at indhente forskellige tilladelser. Skal du f.eks. bruge en alkoholbevilling? Undersøg hvilke tilladelser, din virksomhed har brug for.

Når du har styr på virksomhedens navn, skal virksomheden registreres i cvr-registret. Du kan registrere din virksomhed på virk.dk her.

 • Vælg et godt virksomhedsnavn
 • Find på et logo eller få hjælp til at lave et professionelt virksomhedslogo logo
 • Køb et internetdomæne

12. Økonomistyring og IT

Når du har din egen virksomhed, skal du også have styr på økonomien i virksomheden. Der skal naturligvis laves regnskab og budgetter, og måske skal du også sørge for anden dokumentation. Du skal derfor overveje hvilke IT-systemer og -programmer der er nødvendige for at drive din virksomhed. Du skal også undersøge hvad programmerne koster, og hvem der kan / skal betjene dem.

I enhver virksomhed er der administrative og regnskabsmæssige rutiner, som skal løses. Tag eventuelt kontakt til en revisor, som kan hjælpe dig med mange af dine spørgsmål. Husk at afsætte god tid af til denne del – særligt til de programmer, du selv skal lære at betjene.

 • Køb adgang til et regnskabs- og økonomistyringsprogram
 • Lær programmets funktioner at kende
 • Find en revisor som kaj hjælpe med dit regnskab

13. Salg og markedsføring

Det er altid vigtigt at planlægge relevante salgs- og markedsføringsaktiviteter, og det gælder i særdeleshed i forbindelse med opstart af en virksomhed. Det er meget få mennesker, der kender til en helt nystartet virksomhed, hvis ikke der laves målrettet markedsføring. Overvej hvilke salgs- og markedsføringsaktiviteter, der vil være relevant for din virksomhed og undersøg hvad disse tiltag vil koste. Du kan også overveje hvordan du kan bruge dit netværk til at promovere din virksomhed.

 • Undersøg markedet for potentielle salgskanaler
 • Planlæg konkrete markedsføringsaktiviteter
 • Brug dit netværk til at skabe opmærksomhed

14. Virksomhedens udvikling

Forhåbentlig kommer din virksomhed til at blomstre og udvikle sig til netop dén virksomhed, du drømmer om. Er dine drømme realistiske, så skriv dem ned. Det kan være en rigtig god idé at opsætte nogle konkrete mål for din virksomhed. Målsætningerne skal være så konkrete og realistiske, som muligt.

Hvad er dit udviklingspotentiale? Her skal du tænke fremad og vurdere hvordan din virksomhed ser ud om et år, om tre år og om fem år… Hvilke planer vil du sætte i værk i denne periode, og har du opsat milepæle? Målsætninger fungerer kun, hvis de faktisk kan måles.

Start med at lave en opgaveliste med alle de handlinger, du skal udføre, og tidspunkter for hvornår de skal udføres. Her tænkes også på eventuelle nye investeringer. Sørg for at inkludere specifikke deadlines, så planen bliver et godt arbejdspapir. Det er vigtigt at du til enhver tid kan bevare overblikket.

 • Overvej de konkrete mål for din virksomhed
 • Hvordan ser din virksomhed ud i fremtiden?
 • Lav en opgaveliste med deadlines

15. Risici

Der er selvfølgelig altid en risiko forbundet med at starte en virksomhed, og det er derfor vigtigt, at du har gjort dit hjemmearbejde godt, inden du springer ud i projektet. Du skal kende markedet og analysere dine risici. Hvad er afgørende i forhold til om din virksomhed kan få succes? Og hvor stor er sandsynligheden for, at din forretningsplan ikke kan realiseres?

Der er selvfølgelig mange risici – og det er kun en lille del af disse, som du reelt selv er herre over. Husk på din SWOT-analyse – hvad er din virksomheds svagheder og trusler? Selvom det lyder sortsynet, er det også relevant med en ’exit-strategi’. Hvor mange ressourcer, tid og penge vil du have investeret i din virksomhed, inden du træffer beslutningen om at sige stop?

Det er selvfølgelig utrolig trist at lukke den virksomhed, som man har langt mange kræfter i – til gengæld er det mere trist at få spoleret sin fremtidige privatøkonomi og personlige forhold. Afstem dit virksomhedsprojekt med dine nærmeste og spil med åbne kort. Hvis I er enige om at give projektet to år, så hold dig til denne plan.

 • Foretag en risikovurdering på baggrund af din SWOT-analyse
 • Planlæg en ’exit-strategi’
 • Afstem dine forventninger med dine nærmeste