Fradrag i din virksomhed: Hvad kan trækkes fra i skat?

Når du driver en virksomhed, kan du få fradrag for en lang række udgifter. Udgifterne trækkes fra i virksomhedens årsregnskab (og i den udvidede selvangivelsen for enkeltmandsvirksomheder), og det er således vigtigt, at have den rette dokumentation for samtlige udgifter.

Som hovedregel kan alle udgifter, der er med til at drive eller vedligeholde driften af din virksomhed, trækkes fra. Som et kontrolspørgsmål kan du spørge dig selv hvorvidt den pågældende udgift bidrager til driften af virksomheden. Er svaret ’ja’ kan du med få undtagelser trække beløbet fra.

Har du en enkeltmandsvirksomhed, er virksomheden og du som ejer juridisk set samme enhed. Det betyder, at privatøkonomi og virksomhedsøkonomi let risikerer at blive blandet sammen. Faktisk er det ikke engang et lovkrav, at du har særskilte bankkonti for dig selv og din virksomhed. Når det er sagt, så forlanger de fleste banker i dag, at du netop har adskilte konti i forhold til bekæmpelse af hvidvask.

Udgifter som din virksomhed kan få fradrag for:

  • Varekøb (udgifter til de varer som din virksomhed sælger)
  • Inventar og maskiner
  • Revisor- og advokatudgifter
  • Telefon- og internetudgifter
  • Husleje for lokaler
  • El og varme
  • Reparation og vedligeholdelse af lokaler
  • Forsikringer
  • Reklamer, annoncer og andre markedsføringsaktiviteter
Herudover er der mulighed for at få fradrag på gaver, restaurantbesøg samt mad og drikkevarer til jubilæer, fødselsdage og lignende – såkaldte repræsentationsudgifter. Hvis dette er foregået i tilknytning til forretningsforbindelser, kan du opnå et fradrag på 25% af selve udgiften.

Genstande som du køber til dig selv, og ønsker at bruge privat, kan ikke trækkes fra. Køber du derimod ting som både er til erhvervsmæssigt og privat brug, kan du trække virksomhedens andel fra i skat. Det gælder f.eks. ved brug at egen bil som erhvervsbil. Her skal du notere hvornår og hvor meget du bruger din bil til erhvervsmæssig kørsel i en kørebog.

Du kan læse mere om reglerne for fradrag hos Skat.dk

Dokumentation af udgifter

Det er naturligvis vigtigt, at du kan dokumentere alle dine udgifter. Sørg derfor for at have orden i dine bilag – både de digitale og de fysiske. Flere regnskabsprogrammer giver dig mulighed for at uploade bilag, så dokumentationen er på plads.

Driftsudgifter og anlægsudgifter

Det koster penge at drive en virksomhed, og disse udgifter kan du trække fra i skat. Udgifterne kan opdeles i henholdsvis driftsudgifter og anlægsudgifter. Driftsudgifterne er de udgifter, som din virksomhed løbende har til bl.a. kontorartikler, printere, benzin og lignende. Disse udgifter kan i fuldt omfang trækkes fra i anskaffelsesåret.

Større investeringer (grænsen er i 2021 på 14.400 kr) ses som anlægsudgifter. Anlægsudgifterne er udgifter til større genstande – maskiner, firmabil og lignende – som din virksomhed kan anvende i en årrække. Disse udgifter kan ikke trækkes fra på én gang, men skal afskrives over flere regnskabsår. Der må højest afskrives for 25 % af udgiften hvert år.

Fradrag ved opstart af virksomhed

Vælger du at starte en enkeltmandsvirksomhed, kan du trække udgifter fra allerede inden virksomheden er etableret. I flere tilfælde er det muligt at få fradrag på udgifter til etableringen af din virksomhed, heriblandt husleje, telefon, løn og reklame. Du kan få fradrag for udgifter du har haft op til seks måneder inden du starter din virksomhed, hvis disse udgifter har med din virksomhed at gøre.