Find nærmeste praktiserende læge

Har du brug for at finde en læge i dit lokalområde? Det er vigtigt at kunne komme i kontakt med sin læge, og det er samtidig en fordel, at have en læge tæt på sin bopæl. På denne side finder du kontaktoplysninger, så du hurtigt kan finde din nærmeste praktiserende læge.

Det er vigtigt at have et godt og tillidsfuldt forhold til sin læge. Den praktiserende læge er i de fleste tilfælde din indgang til det danske sundhedsvæsen, og derfor er det afgørende, at du er tilfreds med din læge, og føler, at han eller hun lytter til dig, når du har brug for det. Forhåbentlig er du tilfreds med din læge, men ønsker du at skifte læge, så finder du ligeledes information om lægeskift her på siden.

Indhold

- Adgang til sundhedsvæsenet
- Din digitale journal
- Oversigt over læger
- Hvor finder jeg en læge?
- Hvordan skifter jeg læge?
- Læger med åben for tilgang
- Skift af læge ved flytning
- Hvad koster det at skifte læge?
- Overblik over behandlinger

Adgang til sundhedsvæsenet

Det er din praktiserende læge, der undersøger dig, og tager stilling til, om du skal henvises videre i systemet. Den praktiserende læge er således ansvarlig for, at du får den korrekte behandling. Lægens opgave består både i at undersøge og vejlede patienter, men også i at samarbejde med sundhedsvæsnets øvrige instanser.

Der findes over 3.300 praktiserende læger i Danmark, men selvom tallet kan lyde høje, er der mange borgere, som ikke har en praktiserende læge. Der har gennem en årrække været lægemangel i Danmark, hvilket har gjort de praktiserende læger meget eftertragtede. Særligt yderområderne har svært ved at trække læger til, og der kan dermed være langt til din nærmeste læge.

Din digitale journal

Du kan selv finde og tilgå mange informationer som relaterer sig til din sundhed. I sundhedsjournalen på sundhed.dk kan du se alle de sundhedsdata, som det offentlige sundhedsvæsen har registreret om dig. Her kan du se kontaktoplysninger på egen læge, hvornår du har været på skadestuen og hvilken medicin du har købt. Du kan også se en oversigt over, hvornår du har besøgt din læge, speciallæge, tandlæge, fysioterapeut etc.

På sundhed.dk kan du også se henvisninger fra din læge – både aktuelle og henvisninger, som du læge tidligere har udskrevet til dig. En lægerklæring / lægeattest er ligeledes end del af patientjournalen og kan tilgås digitalt.

Du kan få din journal overført til din nye læger, hvis du ønsker det. Du kan også vælge, at journalen ikke skal overflyttes, hvis du ikke ønsker at din nye læge får adgang til journalen. I dette tilfælde skal du vælge ’Min læge skal ikke have overdraget journal’, når du skifter læge på borger.dk.

Oversigt over læger

Herunder finder du en liste over forskellige praktiserende læger fordelt på region

Region Hovedstaden

Se flere læger i Region Hovedstaden her

Region Sjælland

Se flere læger i Region Sjælland her

Region Nordjylland

Se flere læger i Region Nordjylland her

Region Midtjylland

Se flere læger i Region Midtjylland her

Region Syddanmark

Se flere læger i Region Syddanmark her

Hvor finder jeg en læge?

Ønsker du at finde en praktiserende læge eller speciallæge, så kan du anvende søgefunktionen her på siden, eller du kan logge ind på sundhed.dk. Har du brug for akut hjælp til behandling af pludselig opstået eller forværret sygdom, kan du kontakte lægevagten.

Lægevagten kan hjælpe dig udenfor din praktiserende læges åbningstid, hvis du ikke kan vente til din egen læge åbner. Den indledende kontakt til Lægevægten skal altid ske telefonisk. I samtale med en læge eller sygeplejerske vurderes det om du (eller vedkommende, du ringer om) bør undersøges nærmere. Er det tilfældet, kan du opsøge Lægevagten fysisk på din lokale sundhedsklinik. Lægevagten har i udgangspunktet åben alle hverdage fra 16.00 til 08.00 og hele døgnet på lørdage, søndage og helligdage.

Hvordan skifter jeg læge?

Ønsker du at skifte læge? Du kan nemt skifte til en ny læge på borger.dk. Her kan du både skifte læge for dig selv og dine børn under 15 år. Børn over 15 år skal selv logge ind og skifte læge.

Når du skal skifte læge, skal du logge ind via selvbetjening på borger.dk. Her skal du benytte dit nemID. Hvis du skal betale for dit lægeskift (læs mere nedenfor), skal du også have dit betalingskort klar. Når du logger ind, skal du angive hvilken læge du ønsker, og hvornår lægeskiftet skal træde i kraft. Du kan tidligst skifte læge 14 dage frem i tiden. Du skal kontakte din kommune, hvis du ønsker dit lægeskift effektueret hurtigere.

Du kan se hvordan du skifter læge i selvbetjeningen her:

Læger med åben for tilgang

Du har altid mulighed for at skifte læge, og du kan vælge frit vælge mellem læger eller klinikker, som har åbent for tilgang af nye patienter. På sundhed.dk har du mulighed for at se, om en læge har åbent eller lukket for tilgang.

Har den ønskede læge lukket for patienttilgang, betyder det ikke nødvendigvis, at du ikke kan få denne læge. Du kan dog ikke selv vælge en ny læge på borger.dk, hvis lægen har lukket for patienttilgang. Kontakt i stedet din bopælskommune, hvis du ønsker at skifte til en læge, der ellers har lukket for nye patienter. Ønsker du en læge, som har lukket for patienttilgang, kan det kræve en accept fra lægen.

Skift af læge ved flytning

Når du flytter, kan du vælge at beholde din nuværende læge, eller du kan vælge en ny læge, som har åbent for tilgang af patienter. Har den ønskede læge åbent for tilgang af nye patienter, kan du selv skifte til denne læge via selvbetjening på borger.dk.

Du kan gratis vælge en ny læge, hvis du flytter mere end 15 km væk fra din nuværende læge (5 km i hovedstadsområdet: København, Frederiksberg, Tårnby og Dragør kommune).

Hvad koster det at skifte læge?

Du kan frit vælge din læge, og det er gratis at skifte læge, hvis et af følgende kriterier er opfyldt:

  • Din nuværende læge lukker sin praksis
  • Din nuværende læges praksis bliver delt i flere
  • Du skifter læge i forbindelse med en flytning
  • Du fylder 15 år og ønsker en ny læge

Er ingen af disse kriterier opfyldt, koster det 210 kr. (2021) at skifte læge. Dette beløb dækker udstedelsen af et nyt sundhedskort, som du får tilsendt med posten.

Overblik over behandlinger

sundhed.dk kan du få et overblik over dine besøg hos praktiserende læge, speciallæge, tandlæge, fysioterapeut m.fl. Du kan således hurtigt finde relevante informationer frem, hvis du skulle få brug for dem i fremtiden.