Find nærmeste tandlæge

Har du brug for en tandlæge? Du kan forebygge mange typer tandproblemer og -sygdomme ved jævnlige besøg hos tandlægen. Desværre er der mange, der dropper det årlige tandeftersyn, hvilket kan lede til forskellige skader, som ellers kunne være undgået.

Der kan være forskellige grunde til at droppe tandlægebesøget. Det kan f.eks. være økonomi eller tandlægeskræk. Overgangen fra det (gratis) kommunale tilbud til det private resulterer også i, at flere unge mennesker ikke kommer regelmæssigt til tandlæge, efter de er fyldt 18 år.

Det er heldigvis meget nemt at finde og vælge en tandlæge – også selvom du ikke har været ved tandlæge i en årrække. Du finder alle relevante informationer her på siden sammen med et udvalg af tandlæger i de forskellige regioner.

Valg af tandlæge

Den kommunale tandpleje ophører, når du fylder 18 år, og herefter skal du selv vælge, hvilken tandlæge, du vil benytte. Der er frit valg af tandlæge, så du kan benytte præcis den klinik, du ønsker – også selvom den ligger langt fra hvor du bor.

Normalt skal du give Den Kommunale Tandpleje besked om, hvilken tandlæge, du vælger, hvorefter tandplejen sender udskrivningsbrev samt de seneste røntgenbilleder (hvis du har fået taget nogen) til din fremtidige tandlæge. På denne måde ved den nye tandlæge og der er noget, der skal holdes særligt øje med. Samtidig vil du også kunne spare penge på nye røntgenbilleder den første gang du besøger din nye tandlæge.

Skift af tandlæge

Vil du gerne skifte tandlæge, eller er du aldrig kommet afsted til den private tandlæge efter din 18-års fødselsdag? Uanset årsag er det meget nemt at få en ny tandlæge. Du har frit tandlægevalg, og ønsker du at skifte tandlæge, skal du blot bestille en tid hos den nye tandklinik – så klarer klinikken resten. Længere nede på siden finder du et udsnit af tandlæger i din region.

Hvad koster tandlæge

Personer over 18 år skal selv betale for undersøgelse og behandling hos tandlægen. Til gengæld gives der offentligt tilskud til en lang række behandlinger.

Behandlinger med tilskud:

  • Undersøgelse
  • Forebyggende behandling
  • Behandling af huller (caries)
  • Tandkødsbetændelse (paradentose)
  • Rodbehandling
  • Tandudtrækning under lokalbedøvelse
Du kan frit vælge mellem alle tandlæger, men for at du kan opnå det offentlige tilskud, skal tandlægen være godkendt af regionen til at yde tandlægehjælp. For patienter i sygesikringsgruppe 1 er prisen i mange tilfælde fast. Langt de fleste danskere er i sikringsgruppe 1. Du kan se din sygesikringsgruppe på dit sundhedskort.

Dit tilskud bliver automatisk trukket fra regningen, inden du betaler. Du kan se en oversigt over faste priser på tandlægebehandlinger og hvor stor en andel, du kan opnå i tilskud i oversigten fra Tandlægeforeningen. De faste priser og tilskud til behandling hos praktiserende tandlæge og er ens for alle klinikker. Øvrige tandlægeudgifter kan variere fra klinik til klinik, og her er du fri til at indhente tilbud fra forskellige tandlæger.

Tandlæge i udlandet

Muligheden for frit valg af tandlæge gælder også udenfor Danmarks grænser. Du kan således få tilskud til tandbehandling i et EU- eller EØS-land, hvis behandlingen er foretaget af en autoriseret behandler. Tilskuddet dækker de samme behandlinger, som er tilskudsberettigede i Danmark og gælder i hele EU samt Norge, Island, Schweiz og Leichtenstein.

Hvis du får foretaget tandlægebehandling i udlandet, skal du selv betale det fulde beløb for behandlingen, og derefter ansøge din region om at få tilskudsbeløbet refunderet. Det er vigtigt at du får en specificeret regning med dit navn samt adresse og personnummer.

Herudover skal der vedlægges en beskrivelse af ydelsen, en kopi af eventuel lægehenvisning samt dokumentation på, at den valgte tandlæge har offentligt autorisation i det pågældende land. Disse dokumenter skal enten være på dansk, svensk, norsk, engelsk eller tysk. Regningen skal sendes til din region sammen med nummeret på din NemKonto.

Oversigt over tandlæger

Herunder finder du en liste over forskellige tandlæger fordelt på region.

Tandlæger i Region Nordjylland Se flere tandlæger i Region Nordjylland her

Tandlæger i Region Midtjylland

Se flere tandlæger i Region Midtjylland her

Tandlæger i Region Syddanmark

Se flere tandlæger i Region Syddanmark her

Tandlæger i Region Sjælland

Se flere tandlæger i Region Sjælland her

Tandlæger i Region Hovedstaden

Se flere tandlæger i Region Hovedstaden her

Tandlægevagten

Har du fået tandskader eller akut behov for tandlægehjælp uden for din egen tandlæges normale åbningstid, så kan du kontakte Tandlægevagten. Du betaler selv udgifterne forbundet med behandling hos Tandlægevagten, ligesom der vil være et tillæg for at blive behandlet uden for den almindelige åbningstid.

Tandlægevagt i Region Nordjylland

Tandlægevagt i Region Midtjylland

Tandlægevagt i Region Syddanmark

Tandlægevagt i Region Sjælland

Tandlægevagt i Region Hovedstaden